เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

12 01

           วันนี้ 7 มีนาคม 2562 นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน“วันนอนหลับโลก WORLD SLEEP DAY 2019” ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ดูแลและมอบนโยบายการดูแลสุขภาพจิตใจ ให้แก่ประชาชน ได้พยายามมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติการทำความเข้าใจให้เกิดการปฏิบัติได้จริง ซึ่งในเรื่องการนอนหลับที่ดีมีคุณภาพนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง ที่ประชาชนชาวไทยควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัว รวมทั้งประโยชน์และโทษในการนอนทุกช่วงวัย

            นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร กล่าวต่อว่า การจัดงาน วันนอนหลับโลกในวันนี้ มีความเชื่อมั่นว่า ประชาชนจะรับทราบข้อมูลทั้งการปฏิบัติตัวเมื่อต้องเข้านอน ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การนอนกรน ละเมอ โดยที่กรมสุขภาพจิตก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และการจัดงานในวันนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพการนอนที่ดีให้เกิดขึ้น ตามที่ทั่วโลกได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก