เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1

 

 

4

 

3

 

4

 

วันที่ 1 เมษายน 2559 นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน  ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  และบุคลากร  ได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมวันดีเดย์ล้างส้วมในโรงพยาบาล  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

 

 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 

วันที่ 7 เมษายน 2559 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  จัดกิจกรรมวันสงกรานต์  สำหรับผู้รับบริการ  เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยในได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  สรงน้ำพระ  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่  และยังมีกิจกรรมก่อกองทราย  ประกวดนายและนางสงกรานต์ 

 

IMG 6929

 

IMG 6948

 

IMG 6934

 

 

IMG 6973

 

IMG 7110

 

 

 

 

งานครบรอบ 24 ปี  การสถาปนากรมสุขภาพจิต 

นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน  ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558”  และรางวัล “คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2559”  ในงานครบรอบ 24 ปี  การสถาปนากรมสุขภาพจิต  เมื่อวันที่ 8  เมษายน 2559  ณ  กรมสุขภาพจิต

 

IMG 7124

 

IMG 7125

 

IMG 7146

 

 

IMG 7226

 

 

IMG 7227

 

 

IMG 7229

 

IMG 7242

 

IMG 7257

 

 

 

“ครอบครัวสุขใจ รักและดูแล กตัญญู  ผู้สูงอายุ”

วันที่ 11  เมษายน 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  จัดกิจกรรม “ครอบครัวสุขใจ รักและดูแล กตัญญู  ผู้สูงอายุ” เนื่องในวันสงกรานต์  ณ บริเวณฝ่ายผู้ป่วยนอก  เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ  ผู้สูงอายุในชุมชน  และบุคลากรของสถาบันฯ  ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย  และเป็นการส่งเสริมคุณค่าและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 

 

DSC00198

 

DSC00209

 

DSC00239

 

DSC00241

 


DSC00255

 

 

 

 

 

กิจกรรมน้อมนำจิตใจเสริมสายใยวันครอบครัว

วันที่ 12 เมษายน  2559  ชมรมจริยธรรม  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  จัดกิจกรรมน้อมนำจิตใจเสริมสายใยวันครอบครัว  และประเพณีสงกรานต์  ในงานมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพล  รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมสุขภาพจิตและผู้อาวุโสในชุมชน

 

IMG 7374 

 

IMG 7411

 

IMG 7444

 

IMG 7485

 

IMG 7516

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก