เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1DSC 0043DSC 0185DSC 0192DSC 0212DSC 0247DSC 0265DSC 0269DSC 0275DSC 0277DSC 0289DSC 0295DSC 0346

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. นางเดือนฉาย แสงรัตนายนต์ หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพและการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล กล่าวต้อนรับ..ผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ดำเนินงานและเครือข่ายกิจกรรมเพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand) ณ โรงแรมเอ็มทู เดอบางกอก (M2 De Bangkok) กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากร คุณ Diana Penniman, Program Director, Best Buddies International ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินกิจกรรม   ชี้แนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อนที่แสนดี รวมทั้งวิทยากรจากสโมสรโรตารีเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้าอบรมทั้งอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2, โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (SIBA)

ทั้งนี้ โครงการเพื่อนที่แสนดีในประเทศไทย (Best Buddies®Thailand) เป็นโครงการที่สถาบันราชานุกูลเล็งเห็นความสำคัญของมิตรภาพระหว่างผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาที่มีความจำกัดด้านความสามารถบางด้านทำให้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน “เพื่อน” คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถช่วยเหลือและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิชาการ การใช้ชีวิตประสบการณ์ต่างๆในโรงเรียนผ่านสัมพันธภาพความเป็นเพื่อนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยสนับสนุนให้เกิดระบบเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นในโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา มีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายการศึกษาในประเทศไทยและประสานงานในระดับนานาชาติ

113413065 1733471673585268 1963750166020629245 n13427930 1733473806918388 7406153513048735518 n13445728 1733472806918488 3709913476735336126 n13450109 1733471753585260 6063809048932376552 n13466157 1733474323585003 4555072038903423501 n

 

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานนำคณะบุคลากรร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธบวรมหามงคล โดย พระครูวิชัยสารคุณ (หลวงพ่อหนุน สุวิชโย) วัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการดำเนินพิธีการ ณ ศาลาพระพุทธบวรมหามงคล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม International Training Program on Community Mental Health

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม International Training Program on Community Mental Health โดยนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากนานาชาติ จำนวน 8 ประเทศ 31 คน ซึ่งจะใช้เวลา 3 สัปดาห์ในการอบรม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

113406837 1733365856929183 2472253486607281910 n13406959 1733365316929237 7561478863827878772 n13417440 1733365566929212 7778788090524653945 n13423715 1733365653595870 7247435040719841648 n13435572 1733365633595872 2654917607124344946 n13450932 1733365766929192 1619445098969005900 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานพิธีเปิด การปลูกต้นไม้ชมพูพันธ์ทิพย์ เพื่อลดโลกร้อนและสร้างความร่มรื่นภายในโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ บริเวณริมบ่อน้ำข้างสนามฟุตบอลโรงพยาบาลศรีธัญญา วันที่ 17 มิถุนายน 2559

 

113417660 1734683163464119 2798904889760780537 n13423979 1734682943464141 8854720222270192281 n13428621 1734682206797548 3771291103666411367 n13432162 1734683476797421 5254529830005576103 n13445816 1734683086797460 8871538534488957296 n

1

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรม มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมะเร็ง โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ การอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือและเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับบริการสามารถข้าถึงบริการสุขภาพจิตในลักษณะใกล้บ้านใกล้ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รณรงค์ “สร้างสุขด้วยสติ” อย่างต่อเนื่อง

          นายแพทย์หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                    พร้อมด้วย นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา นางอัมพร ตุลสุข              รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และ คณะกรรมการ HRD ลงเยี่ยมบุคลากร และมอบโปสเตอร์รณรงค์ “สร้างสุขด้วยสติ” ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2559 ลงเยี่ยมหน่วยงาน อาทิ แผนกหอผู้ป่วยชาย กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการแพทย์ และหน่วยบริการสายสนับสนุน จำนวนกว่า 30 หน่วยงาน นอกจากนี้มีกิจกรรม การนำการประชุมด้วยสมาธิ โดยการเปิดคลิปเสียงการทำสมาธิให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตาม ประมาณ 3-5 นาที การให้ความรู้การสร้างสติเพื่อให้เกิดสุขการเปิดเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” ในรายการเสียงตามสายของโรงพยาบาลทุกต้นชั่วโมง ตลอดวันทำการ

 

2

 

 

 

 

 

 

ประชุมวิชาการตลาดนัดความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ Excellent Center 3S และการพัฒนาเครือข่าย

          คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ (KM) ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประชุมวิชาการตลาดนัดความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ Excellent Center 3S และการพัฒนาเครือข่าย เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และมีโอกาสเตรียมผลงานเข้าสู่เวทีระดับกรมฯ และระดับประเทศ

 

3

 

 

 

 

 

ประชุม เรื่อง บทเรียนการใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)

          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุม เรื่อง บทเรียนการใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมีนายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม

 

4

 

 

1DSC 0002DSC 0003DSC 0022DSC 0025DSC 0054DSC 0061DSC 0147IMG 20160610 145725IMG 20160610 155258IMG 20160610 155358

 

โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม ญี่ปุ่น พม่า ศรีลังกา สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทั้งหมด 120 ท่าน โดยมีนายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมต้อนรับคณะดูงานเข้ามาศึกษาการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก งานจิตเวชฉุกเฉิน และเยี่ยมชมกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยร้านเพื่อน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

DSC 0133 resizeDSC 0150 resizeDSC 0153 resizeDSC 0154 resizeDSC 0212 resizeDSC 0217 resizeDSC 0223 resizeDSC 0233 resizeDSC 0246 resizeDSC 0275 resize

 

กรมสุขภาพจิต จัดแถลงข่าวชวนร่วมงาน วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี “วันโรคจิตเภท” ชีวิตที่มีความหวังและความหมาย ย้ำจิตเภทรักษาได้ ผู้ป่วย-ครอบครัว-สังคม พลังสำคัญสู่เส้นทางการหายป่วย โดยนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้กล่าวถึง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯมีการติดตามช่วยเหลือการบำบัดผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับสู่ชุมชน มีคลินิกจิตเวชนครสวรรค์สัญจร คลินิกเฉพาะทางจิตเภท(คลินิกใจดี) และค่ายอุ่นใจเพื่อให้ครอบครัวฝึกดูแลผู้ป่วย และกำลังพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน (Home Ward) เพื่อผู้ป่วยได้มีโอกาสใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี

 

 

 

 

ร่วมพิธิเปิดวันจิตเภทโลก “รับรู้ และเข้าใจโรคจิตเภท”

          แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผอ.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ แพทย์หญิงมัณฑนา กิตติพีรชล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แพทย์หญิงณัฐชยาภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมพิธิเปิดวันจิตเภทโลก (วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี) เรื่อง “รับรู้ และเข้าใจโรคจิตเภท” (ชีวิตที่มีหวังและความหมาย) ในงานร่วมฟังประสัมภาษณ์ตรงจากผู้ป่วยและผู้ดูแลที่กลับมามีชีวิตที่มีหวังและความหมายอีกครั้ง สัมภาษณ์นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้อำนวยการจากโรงพยาบาลในเครือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท รวมทั้งการบรรเลงเปียโนจากสมาคมสายใยครอบครัว และกิจกรรมกรมสุขภาพจิตอีกมากมาย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น M คริสตัลคอร์ท กรุงเทพฯ

 

 

12345678910

 

 

 

 

จัดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เชิงรุกความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภท

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เชิงรุก ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภท และความพร้อมของบุคลากรสถานบริการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ในงานจัดนิทรรศการ รณรงค์เนื่องในวันจิตเภทโลก “อยู่กับโรคจิตเภทอย่างไร ให้มีสุข” ให้ความรู้สุขภาพจิตศึกษาเรื่องโรคจิตเภทและการดูแล การทำกลุ่มญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท การสอนผู้รับบริการเรื่องการฝึกสติ การเล่นเกม ตลาดนัดวันโรคจิตเภท การแสดงต่างๆ โดยนายแพทย์วรวัฒน์ ไชยชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

DSC 0385 resizeDSC 0408 resizeDSC 0433 resizeDSC 0436.1 resizeDSC 0446 resizeDSC 0450 resizeDSC 0467.1 resizeDSC 0482.1 resizeDSC 0488.1 resize

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพครอบครัวในการปรับพฤติกรรมผู้ป่วย  

คณะกรรมการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพครอบครัวในการปรับพฤติกรรมผู้ป่วย โดยแพทย์หญิงณัฐชยาภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  

 

DSC 0121 resizeDSC 0135 resizeDSC 0138 resizeDSC 0148 resizeDSC 0150 resizeDSC 0155 resizeDSC 0160 resizeDSC 0161 resizeDSC 0166 resize

 

 

 

 

 

จัดอบรมแนวทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขัง  

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับเรือนจำกลางนครสวรรค์ จัดอบรมแนวทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขัง โดยนางอุดมรัตน์ ศรีเกตุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์   วิทยากรให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง และขั้นตอนการเข้าผูกยึดผู้ป่วย แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์

 

DSC 0113 resizeDSC 0138 resizeIMG 4270 resizeIMG 4273 resize

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก