เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1

5520 resize33895 resize33921 resize

นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3  พร้อมทั้งพญ.บุญศิริ  จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  และคณะฯ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวชิรบารมี ณ โรงพยาบาลวชิรบารมี  จ.พิจิตร  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

“คลินิกจิตเวชนครสวรรค์สัญจร”

             แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ออกตรวจให้บริการประชาชนในเขตตรวจสุขภาพที่ 3 โครงการ “คลินิกจิตเวชนครสวรรค์สัญจร” ณ  โรงพยาบาลตาคลี  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสุ่มประเมินผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหวาย  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  เพื่อลดภาระความยุ่งยากในการส่งต่อผู้ป่วยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

 

34500 resize

34505 resize

 

 

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ออกตรวจให้บริการประชาชนในเขตตรวจสุขภาพที่ 3 โครงการ คลินิกจิตเวชนครสวรรค์สัญจรณ  โรงพยาบาลลาดยาว  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์  และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสุ่มประเมินผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุรีรัมย์  ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์  เพื่อลดภาระความยุ่งยากในการส่งต่อผู้ป่วย เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 2559

 

34847 resize

34849 resize34862 resize34884 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

นางอุดมรัตน์  ศรีเกตุ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด หมู่ที่ 19 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์โดยมี นายธนาคมจงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559

 

 

908 resize

S  4866063 resizeS  11173896 resizeS  11173899 resizeS  11173905 resizeS  11173919 resizeS  11173924 resize

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
บุคลากรกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก School of Nursing The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong เพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานของโรงพยาบาลและคลินิกจิตเวช ระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 , อาคารผู้ป่วยนอก , อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

DSC 0143 resizeDSC 0144 resizeDSC 0158 resizeDSC 0174 resize

DSC 0142 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกตรวจให้บริการประชาชนในเขตตรวจสุขภาพที่ 3
แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ออกตรวจให้บริการประชาชนในเขตตรวจสุขภาพที่ 3 โครงการ “คลินิกจิตเวชนครสวรรค์สัญจร” ณ โรงพยาบาลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุ่มประเมินผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกทรายมูล อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนด้านคมนาคม และลดภาระความยุ่งยากในการส่งต่อผู้ป่วย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

 

8071 resize

8087 resize8090 resize

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก