เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

940

 

โรงพยาบาลพระศรีฯ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่10 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2559

         โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาประชาวาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา ผู้อำนวยการสำนักเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิด และนำผู้เข้าร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ โดยใช้หลัก 3ส (สอดส่อง มองหา : LOOK ,ใส่ใจ รับฟัง :LISTEN , ส่งต่อ เชื่อมโยง :LINK)กิจกรรมฐานให้ความรู้ฝึกการปฐมพยาบาลทางใจ การประเมินความเครียด การประเมินภาวะซึมเศร้ารวมถึงการส่งต่อผู้ป่วย และกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยแกนนำ สมาชิก อสม.จากตำบลต่าง ๆ ในเขตอำเภอวารินชำราบ มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถดูแลช่วยเหลือบุคคลที่ประสบเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ หรือเมื่อเกิดการสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจในเบื้องต้นได้ รวมถึงสามารถให้การช่วยเหลือให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกอบพิธีถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประธานในพิธี ลงนามถวายความอาลัย จุดเครื่องทองน้อย กล่าวถวายความอาลัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมี จากนั้นพร้อมใจกันสงบนิ่งเป็นเวลา 99 วินาที เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

941

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกร ที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10

ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมอบรมพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกร ที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10จำนวน 120 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ และห้องประชุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาศักยภาพแพทย์ เภสัชกร ผู้รับผิดชอบคลินิกจิตเวชใน รพศ. รพท. และ รพช. ในเขตสุขภาพที่ 10 ให้สามารถบริการสุขภาพจิตได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนให้การช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต และเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคจิตเวชเด็ก

942

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ออกหน่วยปฐมพยาบาลจิตใจแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยในโอกาสครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดกิจกรรมการออกหน่วยปฐมพยาบาลจิตใจ และให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาส “ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ มลฑลพิธีทุ่งศรี โดยมีจิตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ รวม 8 คน ให้บริการตรวจ รักษา จ่ายยา ประเมินความเครียดด้วยแบบประเมิน ST-5 บริการให้สุขภาพจิตศึกษา บริการให้คำปรึกษา แจกเอกสารให้ความรู้ แจกยาและเวชภัณฑ์ และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งมีผู้มารับบริการประเมินและคัดกรองสุขภาพจิต รับยาแก้ปวด ลดไข้ แอมโมเนีย รวมทั้งสิ้น 90 คน

943

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม “1คน 1ต้น 1ปี”

          นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม “1คน 1ต้น 1ปี” เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหนองบาก ภายในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยบุคลากรของโรงพยาบาล จำนวน 550 คน  จะทยอยนำไม้ยืนต้น คนละ 1 ต้น ครบทุกคนจนเต็มพื้นที่ และดูแลให้เจริญงอกงามอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งได้กำหนดพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ออกดอกในเวลาที่ต่างกัน สีต่างกัน เน้นการออกดอก ออกล ออกใบ เพื่อให้มีสีสันสวยงามจากดอกไม้ที่ผลิดอกต่างกันไปในแต่ละเดือน

944

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้รับรางวัลหลวงวิเชียรแพทยาคม ประจำปี 2559

          สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลวิจัยศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ให้แก่นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ รางวัลสำหรับจิตแพทย์ที่มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้จนเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในคนไทย โดยเฉพาะผลงานวิจัยพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จนทำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานมากกว่า 6แสนคน อัตราการเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นจาก 3.7% ในปี2549 เป็น 48.5% ในปี2559

945

936

 

รวมพลังแห่งความภักดี และแปลอักษรเลข ๙

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี และแปลอักษรเลข ๙ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยและอำนวยการ

 

 

 

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

937

 

 

 

ชี้แจงการขับเคลื่อนงานจิตเวชและสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนและชี้แจงการขับเคลื่อนงานจิตเวชและสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิระพิพัฒน์

938

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

939

thumbnail 1.AVS 2142thumbnail 1.AVS 2156thumbnail 2.AVS 2159thumbnail 3.AVS 2110thumbnail 3.AVS 2146thumbnail 4.AVS 2172thumbnail 5.AVS 2167

 

จัดกิจกรรม “รักษ์สิ่งแวดล้อม”

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้การต้อนรับนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานในกิจกรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นปีบ)" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณริมน้ำ อาคารฟื้นฟู 7,8,9 โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

 

 

 

เปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าสวัสดิการ

นายแพทย์ศิริศักดิ์   ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ปตท.จำกัด ร่วมกันเป็นประธานในการตัดริบบิ้นเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และเปิดใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าสวัสดิการภายในโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อจัดเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช เป็นการเตรียมความพร้อมในการผลักดันให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และยังเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงพยาบาลศรีธัญญาอีกด้วย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

thumbnail 1.AVS 2427thumbnail 3.AVS 2408thumbnail 4.AVS 2306thumbnail 5.AVS 2273thumbnail AVS 2213thumbnail AVS 2228

 

 

 

 

 

 

เปิดสปอร์ตคอมเพล็กซ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้การต้อนรับนายแพทย์ ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสปอร์ตคอมเพล็กซ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของโรงพยาบาลศรีธัญญาในด้านสวัสดิการกีฬาและการนันทนาการ และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย  เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สปอร์ตคอมเพล็กซ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

thumbnail 1.AVS 2504thumbnail 2.AVS 2514thumbnail 3.AVS 2446thumbnail 4.AVS 2527thumbnail AVS 2584

 

 


938

เปิดอาคารสราญราษฎร์

                 ด้วยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสราญราษฎร์ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

                สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑ – ๗ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมานั้น ในปี ๒๕๕๙ กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลจิตใจในภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียที่นำมาซึ่งความทุกข์ใจของประชาชน กลุ่มการพยาบาลร่วมกับกลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเผยแพร่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สื่อถึงเรื่องสุขภาพจิต ความสุขและการใช้ชีวิต เพื่อให้คนไทยนำไปปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพจิตของตนเอง การสร้างความหวังและให้กำลังใจ เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงของคนทั้งสังคมที่จะร่วมกันเป็นหนึ่งในการไว้อาลัย ร่วมสืบทอดปณิธานพระองค์ท่านเพื่อให้สังคมไทยได้ก้าวต่อไป จึงได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยนายจุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

               ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารบันเทิงบำบัด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

941

 

 

 

จัดกิจกรรมร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ และตักบาตร

             ด้วยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ และตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสราญราษฎร์ และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

942

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตในการตรวจเยี่ยม              

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

943944

 

 

 

การใช้เครื่องมือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกายให้กับทีมสหวิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

945

1DSC00034DSC00059IMG 3955IMG 4033IMG 4084

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2559 รณรงค์ภายใต้แนวคิด “การปฐมพยาบาลทางใจ...คุณก็ช่วยคนอื่นได้” ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแล ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ตนเองและคนรอบข้างได้
ด้วยการใช้หลัก 3 ส. ได้แก่ 1. สอดส่องมองหา (
Look) 2. ใส่ใจรับฟัง (Listen) และ 3. ส่งต่อเชื่อมโยง (Link) ภายในงานมีกิจกรรมริบบิ้นมหากุศล เพ้นท์กระเป๋า เขียนความรู้สึกเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลัง และนิทรรศการ “ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์” ณ บริเวณผู้ป่วยนอก ตึกอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของการจัดระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4

IMG 4136IMG 4156IMG 4163IMG 4190IMG 4269IMG 4280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทงแก่ผู้ป่วยใน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทงแก่ผู้ป่วยใน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ป่วยในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ภายในงานมีกิจกรรม ใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีแพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลารวมใจ

 

DSC02757DSC02772IMG 4340IMG 4343IMG 4365IMG 4377

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนเพื่อบำบัด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนเพื่อบำบัด ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการเขียนบทความ เขียนเรื่องเล่าความรู้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ที่จะนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ บนโซเชียลมีเดียให้มีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนักเขียนอาชีพมาเป็นวิทยากรจิตอาสา

 

IMG 4606IMG 4612IMG 4614IMG 4624IMG 4665IMG 4677IMG 4708

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก