1047

 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดงานครบรอบ ๘๐ ปี                   

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดงานครบรอบ ๘๐ ปี (วันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลฯ) ได้จัดพิธีทางศาสนาเจริญพุทธมนต์และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พิธีพราหมณ์) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน บุคลากร ครอบครัวบุคลากร และผู้ป่วย  ในวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

1048

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

                 นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

กิจกรรมตลาดนัดความรู้สู่นวัตกรรม

                   นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมตลาดนัดความรู้สู่นวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

1051

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ

นายอัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนงาน เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับความมั่นคงความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมที่ ๗ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานแหล่งข้อมูล วันที่ ๖ – ๗  มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒/๑ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

1052

 

เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการต่ออายุการรับรองคุณภาพ               

นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในการสัมมนาเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการต่ออายุการรับรองคุณภาพ ( SA ) ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

1053

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย

             โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ ในวันที่ ๒๓ – ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

1054

 

ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

                  คณะบุคลากรของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี