เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

IMG 5939IMG 5940IMG 5993IMG 6005IMG 6026IMG 6051IMG 6119

รับตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital  โดยศูนย์อนามัยที่ 13 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานและประเมินรับรองมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5661884DSC00214IMG 6298IMG 6327IMG 6364

ต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ให้การต้อนรับ นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ในการติดตามนิเทศผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 5356IMG 5357IMG 5372

รับบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คุณอานนท์ชัย วีระประวัติ และ คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย โดยมี นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และบุคลากรสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 5401IMG 5422IMG 5447IMG 5466IMG 5512

จัดอบรมระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมการเยี่ยมสำรวจภายใน ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน เข้าใจกลไกการตรวจติดตามระบบคุณภาพและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 5527IMG 5528IMG 5583IMG 5712IMG 5815

เยี่ยมสำรวจ (Quality Round) หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และทีมนำ เข้าเยี่ยมสำรวจ (Quality Round) หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพสถานพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2IMG 6197IMG 6215IMG 6216IMG 6244

จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ (TableTop)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ (TableTop)  เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และสามารถนำไปใช้ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันในส่วนที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากทีมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1231119

จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย เพื่อการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย และสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อบุคลากรในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยได้รับเกียรติจากสถานีดับเพลิงตลิ่งชัน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร

1415139

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  พญ.บุญศิริ  จันศิริมงคล  ผู้อำนวยการรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ  งานจิตเวชของสสจ.พัทลุง, รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์, รพ.พัทลุง, รพ.กงหรา, รพ.ส.ต.คลองทรายขาว, อบต.คลองทรายขาว นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำทางศาสนา ลงพื้นที่ เพื่อปลดคนไข้โซ่ตรวน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช ที่ชุมชนไม่ยอมรับ มีความหวาดกลัว เนื่องจากผู้ป่วยมีประวัติทำร้าย น้าสะใภ้  น้าชาย ฆ่ามารดา ติดคุก 2 ปี ชุมชนไม่ต้องการให้ปลดโซ่ผู้ป่วย โดยทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ล่ามขังผู้ป่วยต่อไป โดยหารือวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 1. ปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง  2. ทำความเข้าใจ ปรับทัศนคติกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  3. มีแนวทางส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน  4. การดูแลตัวเองของผู้ป่วยจิตเวชและญาติให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ได้ผลลัพธ์ มีกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. ลงพื้นที่ อ.กงหรา เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วย จิตเวช 3 ราย และดูแลสภาพการเป็นอยู่ของครอบครัวแบบองค์รวม(เช่น ซ่อมบ้าน) ซึ่ง รพ.พัทลุง ดูแลเบื้องต้น ทั้งนี้สามารถนำส่ง รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ได้ 2 ราย อีก 1 ราย เป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ญาติดูแลได้แต่เดินเรื่อยเปื่อย ต้องจับล่ามตอนกลางคืน ชาวบ้านยอมรับได้ ให้ปล่อยโซ่ตอนกลางวัน อย่างไรก็ดี รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จึงทำนวัตกรรม ผ้าคลุมล่ามโซ่เพื่อป้องกันการแผลกดทับไม่ให้แผลเน่าเปื่อย  2. จัดทำประชาคมระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยจิตเวชโซ่ตรวน              3. ปรึกษาหารือนายอำเภอฯ เรื่องแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินจนสำเร็จ ได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำหรับประชาชน  มีรถนำส่ง และมีทีม อสม.10 คน ร่วมกับสาธารณสุขในการส่งต่อ  4. จัดกระบวนการกลุ่มครอบครัวจิตเภท 8 ครอบครัว  5. อบรมความรู้ ดูแล ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช อสม. จำนวน 90 คน

126

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

           โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับน.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ ๑๔  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

จัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตสูงอายุ                 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตสูงอายุ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือคัดกรองสุขภาพจิตผู้สูงอายุไทย และจัดทำเครื่องมือประเมินความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องจันทร์มณี  โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

128

 

เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กร

คณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กร ได้จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ“สติบำบัด” ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

จัดโครงการอบรมการทำหนังสั้น/หนังสารคดี                     

คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กร ได้จัดโครงการอบรมการทำหนังสั้น/หนังสารคดี ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ในวันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

จัดกิจกรรมร่วมสร้างสุขภาพที่ดี

                    คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ได้จัดกิจกรรมร่วมสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการเดิน – ขึ้นบันได หน้าตาผ่องใส เยาว์วัยยิ่งขึ้นให้กับบุคลากรโรงพยาบาล ในวันที่ ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

131

จัดกิจกรรมสัมมนา KM Man

                 คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กร ได้จัดกิจกรรมสัมมนา KM Man รุ่นที่ ๙  ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำสื่อออนไลน์จากคลังความรู้ที่มีอยู่ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล  ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม  ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

132

จัดอบรมสื่อสารสร้างสุขสำหรับผู้บริหาร

                     โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมสื่อสารสร้างสุขสำหรับผู้บริหาร ในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

11

โครงการอบรมบำบัดผู้ป่วยด้วยการยอมรับและมุ่งมัน (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)

นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมบำบัดผู้ป่วยด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT) ระยะที่ 3เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ  การอบรมครั้งนี้ จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น ซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ความสำคัญกับการมีสติยอมรับ ให้ผู้ป่วยมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ ให้สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ โดยมี Mr.Ben Weinstein, PhD นักจิตวิทยาคลินิก (ภาคเอกชน) และ นายสหรัฐ เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยา (ภาคเอกชน) เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาลจิตเวช  ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 14 คน  

 

 

 

12

โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง

          นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารคุณภาพ และสำนักคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรี      มหาโพธิ์ ให้การต้อนรับ อ.เรวดี ศิรินคร และ อ.วิภา วนิชกิจ ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการและหน่วยงานเกิดความตื่นตัว มีการทบทวนมาตรฐาน ติดตามผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและธำรงรักษาวัฒนธรรมคุณภาพ ให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการขอรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ำ ในปีงบประมาณ 2561   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

ประชุมวิชาการ การจัดตั้งระบบการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างบูรณาการ

          คณะกรรมการ Care Team โรคสมองเสื่อม ร่วมกับ กลุ่มงานการแพทย์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมวิชาการ  การจัดตั้งระบบการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอย่างบูรณาการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย จิตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยมีวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 ท่าน

 

 

 

 

 

 

14

โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital

          สำนักคุณภาพ ร่วมกับ คณะทำงาน GREEN and CLEAN Hospital โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ต้อนรับคณะตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร กล่าวต้อนรับ จากนั้นคณะตรวจประเมินได้สุ่มเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ห้องน้ำสำหรับผู้ป่วย ร้านค้าสวัสดิการ ฝ่ายโภชนาการ  โรงผลิตน้ำดื่ม ทั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital มีความตระหนักและลดมลพิษเกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน และเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital อย่างต่อเนื่อง   

 

 

 

 

 

15

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10

นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10 ปีงบประมาณ 2560  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี  นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 27 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้นำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนการสอนไปใช้ในการทำงาน และเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในลักษณะใกล้บ้านใกล้ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้แนวทางเวชปฏิบัติ ในการรักษาผู้ป่วยจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษา

          สำนักคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ การใช้แนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ในการรักษาผู้ป่วยจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษา เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ศุภชัย จันทร์ทอง นายแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเขตสุขภาพที่ 10 ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน จนหาย ทุเลา ไม่กลับเป็นซ้ำ และไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จิตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

 

 

 

 

17

อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่10

นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ให้สามารถติดตามดูแลและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

123456789101112

 

จัดกิจกรรมวันโรคจิตเภท “อยู่กับผู้ป่วยจิตเภท...อย่างมีความสุข” 

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จัดกิจกรรมวันโรคจิตเภท “อยู่กับผู้ป่วยจิตเภท...อย่างมีความสุข” โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโรค       จิตเภท มีตลาดนัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด  และการจัดประชุมวิชาการรับฟังการบรรยาย เพื่อสร้างความตระหนัก เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจในผู้ป่วยจิตเภท เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2560  ณ  ห้องประชุม 1   โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123456789101112

นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3

          นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ  ผู้นิเทศฯ ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

123456789

 

บันทึกข้อตกลงการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำกลางกำแพงเพชร 

นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์, นางสาวโศรยา   ฤทธิอร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร, แพทย์หญิงกัลยา      บุญสุริยะพันธ์  โรงพยาบาลกำแพงเพชร  ร่วมทำบันทึกข้อตกลงการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำกลางกำแพงเพชร  และเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม เรือนจำกลางกำแพงเพชร

 

 

 

 

12345678910

“กีฬากรมสุขภาพจิตเกมส์ ปี 2560”

                  วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560  นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  นำทัพนักกีฬาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมพิธิเปิดและแข่งขันกีฬา “กรมสุขภาพจิตเกมส์ ปี 2560” ซึ่งสามารถคว้าชัยชนะได้หลายรายการ และสร้างความสนุกสนานสามัคคี ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1DSC 0740 resizeDSC 0743 resizeDSC 0746 resizeDSC 0761 resizeDSC 0775 resizeDSC 0794 resizeDSC 0799 resize

 

 

 

จัดโครงการสัมมนามหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล

                 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการสัมมนามหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

DSC 0002 resizeDSC 0003 resizeDSC 0005 resizeDSC 0011 resizeDSC 0014 resize

 

 

 

จัดประชุมการใช้เครื่องมือ CGI – Severity

                    วันที่  19  พฤษภาคม  2560  คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง  (Excellence Center) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือ CGI – Severity บรรยายโดย นายแพทย์วรวัฒน์  ไชยชาญ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความตระหนัก และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในผู้ป่วยจิตเภท ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก