เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

126

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

           โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับน.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ ๑๔  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

จัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตสูงอายุ                 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตสูงอายุ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือคัดกรองสุขภาพจิตผู้สูงอายุไทย และจัดทำเครื่องมือประเมินความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องจันทร์มณี  โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

128

 

เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กร

คณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กร ได้จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ“สติบำบัด” ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

จัดโครงการอบรมการทำหนังสั้น/หนังสารคดี                     

คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กร ได้จัดโครงการอบรมการทำหนังสั้น/หนังสารคดี ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ในวันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

จัดกิจกรรมร่วมสร้างสุขภาพที่ดี

                    คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ได้จัดกิจกรรมร่วมสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการเดิน – ขึ้นบันได หน้าตาผ่องใส เยาว์วัยยิ่งขึ้นให้กับบุคลากรโรงพยาบาล ในวันที่ ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

131

จัดกิจกรรมสัมมนา KM Man

                 คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กร ได้จัดกิจกรรมสัมมนา KM Man รุ่นที่ ๙  ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำสื่อออนไลน์จากคลังความรู้ที่มีอยู่ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล  ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม  ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

132

จัดอบรมสื่อสารสร้างสุขสำหรับผู้บริหาร

                     โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมสื่อสารสร้างสุขสำหรับผู้บริหาร ในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก