เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1415139

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  พญ.บุญศิริ  จันศิริมงคล  ผู้อำนวยการรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ  งานจิตเวชของสสจ.พัทลุง, รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์, รพ.พัทลุง, รพ.กงหรา, รพ.ส.ต.คลองทรายขาว, อบต.คลองทรายขาว นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำทางศาสนา ลงพื้นที่ เพื่อปลดคนไข้โซ่ตรวน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช ที่ชุมชนไม่ยอมรับ มีความหวาดกลัว เนื่องจากผู้ป่วยมีประวัติทำร้าย น้าสะใภ้  น้าชาย ฆ่ามารดา ติดคุก 2 ปี ชุมชนไม่ต้องการให้ปลดโซ่ผู้ป่วย โดยทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ล่ามขังผู้ป่วยต่อไป โดยหารือวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 1. ปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง  2. ทำความเข้าใจ ปรับทัศนคติกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  3. มีแนวทางส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน  4. การดูแลตัวเองของผู้ป่วยจิตเวชและญาติให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ได้ผลลัพธ์ มีกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. ลงพื้นที่ อ.กงหรา เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วย จิตเวช 3 ราย และดูแลสภาพการเป็นอยู่ของครอบครัวแบบองค์รวม(เช่น ซ่อมบ้าน) ซึ่ง รพ.พัทลุง ดูแลเบื้องต้น ทั้งนี้สามารถนำส่ง รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ได้ 2 ราย อีก 1 ราย เป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ญาติดูแลได้แต่เดินเรื่อยเปื่อย ต้องจับล่ามตอนกลางคืน ชาวบ้านยอมรับได้ ให้ปล่อยโซ่ตอนกลางวัน อย่างไรก็ดี รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จึงทำนวัตกรรม ผ้าคลุมล่ามโซ่เพื่อป้องกันการแผลกดทับไม่ให้แผลเน่าเปื่อย  2. จัดทำประชาคมระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยจิตเวชโซ่ตรวน              3. ปรึกษาหารือนายอำเภอฯ เรื่องแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินจนสำเร็จ ได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำหรับประชาชน  มีรถนำส่ง และมีทีม อสม.10 คน ร่วมกับสาธารณสุขในการส่งต่อ  4. จัดกระบวนการกลุ่มครอบครัวจิตเภท 8 ครอบครัว  5. อบรมความรู้ ดูแล ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช อสม. จำนวน 90 คน

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก