เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags
×

คำเตือน

Failed deleting colorize0b1bf27c4fc329763091878bf05055a6ffffff80548722.png
Failed deleting af5d792fd842b600bcdf31a22006bbbe.css
Failed deleting 55657edfc91f59dff8e3f7f207f274d2.css
Failed deleting 22715122b2a5af38271aeff2d638ad30.js

IMG 5939IMG 5940IMG 5993IMG 6005IMG 6026IMG 6051IMG 6119

รับตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital  โดยศูนย์อนามัยที่ 13 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานและประเมินรับรองมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5661884DSC00214IMG 6298IMG 6327IMG 6364

ต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ให้การต้อนรับ นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ในการติดตามนิเทศผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 5356IMG 5357IMG 5372

รับบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คุณอานนท์ชัย วีระประวัติ และ คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย โดยมี นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และบุคลากรสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 5401IMG 5422IMG 5447IMG 5466IMG 5512

จัดอบรมระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมการเยี่ยมสำรวจภายใน ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน เข้าใจกลไกการตรวจติดตามระบบคุณภาพและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 5527IMG 5528IMG 5583IMG 5712IMG 5815

เยี่ยมสำรวจ (Quality Round) หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และทีมนำ เข้าเยี่ยมสำรวจ (Quality Round) หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพสถานพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2IMG 6197IMG 6215IMG 6216IMG 6244

จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ (TableTop)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ (TableTop)  เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และสามารถนำไปใช้ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันในส่วนที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากทีมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1231119

จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย เพื่อการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย และสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อบุคลากรในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยได้รับเกียรติจากสถานีดับเพลิงตลิ่งชัน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก