เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

DSC 0100 resize

 

 

 

 

 

DSC 0185 resizeDSC 0191 resizeDSC 0204 resizeDSC 0208 resize

 

 

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ

นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และนางธิดา จุลินทร ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต     ในพิธีเปิดและมอบใบประกาศให้อาสาสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่  5-6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพจิต เขต 3 จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานวิจัย

คณะผู้วิจัย ศูนย์วิจัยวิชาการ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินลักษณะบุคลิกภาพ (PTAT) ให้กับผู้ช่วยวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เพื่อเก็บข้อมูล โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุสำหรับพื้นที่นำร่องรายภาค (ภาคกลาง) เมื่อวันที่  27  มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

DSC 0011 resizeDSC 0014 resizeDSC 0015 resizeDSC 0019 resizeDSC 0020 resizeDSC 0032 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต

          กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จัดโครงการการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต จำนวน 2 รุ่น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประเมินให้การช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร

 

 

 

 

DSC 0001 resize

DSC 0006 resize

DSC 0009 resize

DSC 0184 resize

DSC 0187 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาข่าว

ประจำเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560

 

   วันที่  22  มิถุนายน  2560  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์  และต้อนรับ นายธนาคม 

จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   เยี่ยมชมหน่วยบริการฯ   ณ วัดไตรคีรี  อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 

 

 

S  63127554S  83861537

S  83861543

S  83861550

S  83861555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมนิเทศเฉพาะกิจและเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

แพทย์หญิงมัณฑนา กิตติพีรชล  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยคณะนิเทศฯ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมนิเทศเฉพาะกิจและเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในระบบสุขภาพอำเภอ(DHS) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ  สสจ.ชัยนาท, คปสอ.หันคา  จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ณ สสจ.พิจิตร, คปสอ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ สสจ.กำแพงเพชร,     คปสอ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ สสจ.อุทัยธานี, คปสอ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ สสจ.นครสวรรค์, คปสอ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

45202132858135383137063137147774862

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก