เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1DSC 0044

DSC 0049

DSC 0054

DSC 0061

DSC 0071

DSC 0080

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2551

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์        จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2551 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานที่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551  ณ  ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันที่ 14  กรกฎาคม 2560 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใช้ในการถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์และกลุ่มงานต่างๆ

 

 

IMG 0008

 

IMG 0013

IMG 0047

IMG 0054

S  13271042

S  13271055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ 

นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ  ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น.  เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ณ  ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

DSC 0030DSC 0050DSC 0057DSC 0058DSC 0067DSC 0071DSC 0111

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก