เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1 1 resize

1 2 resize

1 3 resize

1 4 resize

1 5 resize

1 6 resize

1 7 resize

1 8 resize

1 9 resize

1 10 resize

 

1 11 resize

1 12 resize

1 13 resize

ธนาคารกรุงเทพ พาน้องคนพิเศษ สถาบันราชานุกูล

ชมการแสดงบัลเล่ต์คลาสสิค เรื่อง “ซินเดอเรลล่า”

          วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11.00 – 17.30 น.  นางรัตน์รวี เวชยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นางเดือนฉาย  แสงรัตนายนต์ หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ พร้อมด้วยคณะครูพาเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา  สถาบันราชานุกูล จำนวน 16 คน ชมการแสดงบัลเลต์คลาสสิค เรื่อง ซินเดอเรลล่า รอบพิเศษ เพื่อน้องคนพิเศษ แสดงโดยคณะบัลเลต์ Ekaterinburg Ballet & Opera Theatre จากประเทศรัสเซีย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตามนโยบายภารกิจต่อสังคมของธนาคารกรุงเทพด้านการสืบสานวัฒนธรรม และการมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับน้องคนพิเศษให้ได้รับประสบการณ์ทางศิลปะและดนตรีระดับโลกเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยการแสดงบัลเลต์ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้น้องด้อยโอกาส และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเข้าชมการแสดง รวมทั้งสิ้น 1,700 คน

1

DSC 0431

DSC 0460

DSC 0464

DSC 0470

DSC 0496

DSC 0512

DSC 0520

DSC 0542

DSC 0600

DSC 0610

DSC 0616

 

 

พิธีมอบรางวัลในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560  นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมต้อนรับ นพ.โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะฯ ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคุณ "คนดี คนเก่ง คนสำคัญของเขตสุขภาพที่ 3" ในงานมหกรรมวิชาการ  เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2560  ณ  โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2560

พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2560 "MOPH 4.0 เรียนรู้ระบบสุขภาพแนวใหม่ Bright Spot : ห้าเมืองประชารัฐร่วมใจ รวมศาสตร์ศิลป์สุขภาพให้เป็นหนึ่งเพื่อสังคมที่เป็นสุข" ห้อง Smart mental health in smart citizen 4.0 โดย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เมื่อวันที่    7 สิงหาคม 2560 ณ  โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

 

1

DSC 0152

DSC 0153

DSC 0202

DSC 0232

 

DSC 0239

DSC 0256

DSC 0273

DSC 0278

DSC 0300

DSC 0309

DSC 0314

DSC 0316

DSC 0320

DSC 0329

DSC 0337

DSC 0344

DSC 0346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามนโยบายกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

1DSC 0011DSC 0062DSC 0070DSC 0075DSC 0077DSC 0089DSC 0090DSC 0095DSC 0100

 

 

 

 

 

 

ประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางฯ

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต, นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560   ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

1

DSC 0004

DSC 0007

DSC 0013

DSC 0017

DSC 0022

DSC 0023

DSC 0024

DSC 0028

DSC 0032

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เพื่อสังเคราะห์บทเรียน สื่อสารสาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

DSC 0005DSC 0007DSC 0009DSC 0012DSC 0014DSC 0015

 

 

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ

คณะกรรมการนิติจิตเวช คณะทำงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ในเขตสุขภาพที่ 3  คณะทำงานสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ่ เจเคดีไซน์ จ.นครสวรรค์

 

1DSC 0053DSC 0060DSC 0102DSC 0139DSC 0144DSC 0148

 

 

 

 

 

 

จัดมหกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลฯ  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จัดมหกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาล   จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

DSC 0025DSC 0028DSC 0035DSC 0059DSC 0062DSC 0086

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย

นพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย รุ่นที่ 1,2  จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรผ่านกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

DSC 0019DSC 0061DSC 0072DSC 0075DSC 0079DSC 0090DSC 0127DSC 0131DSC 0146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  24 -25 สิงหาคม 2560 ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

DSC 0009DSC 0012DSC 0015DSC 0018DSC 0019DSC 0021DSC 0045

 

 

 

จัดโครงการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าน้ำอ้อยจัดโครงการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

 

 

10004 180004 230004 25DSC 0003DSC 0009DSC 0021DSC 0043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.AVS 20122.AVS 19683.AVS 20445.AVS 2026AVS 1722AVS 1725AVS 1729AVS 1913AVS 2097AVS 2202AVS 2286-1AVS 2314-1AVS 2320-1

พิธีเปิดอาคาร 76 ปี ศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 76 ปี ศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 76 ปี ศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

 

 

 

 

 

1.AVS 50732.AVS 50933.AVS 5063AVS 5062AVS 5077AVS 5088AVS 5097

 

 

ประชุมเตรียมความพร้อม สุขภาพจิต เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “ซึมเศร้า เราคุยกันได้” ครั้งที่ 1

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม สุขภาพจิต เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน "ซึมเศร้า เราคุยกันได้" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “Depression : Let's talk ซึมเศร้า..เราคุยได้” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ

 

 

1.AVS 36882.AVS 37054.AVS 39555AVS 37686.AVS 3936

AVS 3314

AVS 3348AVS 3364AVS 3970AVS 3980AVS 4038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14ภายใต้หัวข้อ “Depression : Let's talk ซึมเศร้า..เราคุยกันได้” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ

1.AVS 43332.AVS 45244.AVS 4313AVS 4169AVS 4171AVS 4182AVS 4205AVS 4207AVS 4275AVS 4283AVS 4371AVS 4406

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

 

 

1.AVS 46062.AVS 4658AVS 4593AVS 4597AVS 4598AVS 4608AVS 4610AVS 4632

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม "น้ำใจดีๆ สู่..ศรีธัญญา"

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางพเยาว์ บัวรุ่ง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จากนางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ภายใต้กิจกรรม "น้ำใจดีๆ สู่..ศรีธัญญา" เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สมชายจักรพันธุ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

 

 

 

1.AVS 52243.AVS 5352AVS 5206AVS 5211AVS 5218AVS 5222AVS 5230AVS 5263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมสุขภาพจิต

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 16 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมนายแพทย์หม่อมหลวงสมชายจักรพันธุ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

1.AVS 5181thumbnail 2.AVS 5188thumbnail AVS 5165thumbnail AVS 5167-2thumbnail AVS 5174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

 

1.AVS 5013 12.AVS 50503.AVS 5024

AVS 5005

AVS 5014AVS 5017AVS 5032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

 

 

 

 

 

 

1.AVS 3002

2.AVS 3025

 

AVS 3023

AVS 3027

AVS 3037

AVS 3040

AVS 3042

AVS 3046

 

 

 

 

 

 

 

DSC00090DSC00093DSC00109DSC00114DSC00118DSC00123DSC00130S 7233560

จัดทำ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2560 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และบุคลากร ร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ โรงแรมเซเรนิตี้ โฮเทล แอนด์สปา ออนเซ็น จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม และรายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ในการตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 

 

12701IMG 1852IMG 1871IMG 1890IMG 1897IMG 1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดบริการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดบริการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพในหน่วยงานนำร่อง เขตสุขภาพที่ 5 โดยกิจกรรมภายในงานมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการพัฒนารูปแบบบริการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) อำสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 

1.โครงการสงอาย ๑๗๐๘๓๑ 0046โครงการสงอาย ๑๗๐๘๓๑ 0006

โครงการสงอาย ๑๗๐๘๓๑ 0023

โครงการสงอาย ๑๗๐๘๓๑ 0051โครงการสงอาย ๑๗๐๘๓๑ 0060โครงการสงอาย ๑๗๐๘๓๑ 0063โครงการสงอาย ๑๗๐๘๓๑ 0064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิธีถวายพระพรและจุดเทียนชัยมงคล

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดพิธีถวายพระพรและจุดเทียนชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีแพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธี ณ ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

 

 

IMG 0700IMG 0716IMG 0725IMG 0728IMG 0737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมวันแม่ “สายใยรักษ์ ปีที่ 12”

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมวันแม่ “สายใยรักษ์ ปีที่ 12” โดยมี นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมประกวดร้องเพลง ประกวดเรียงความของผู้ป่วยใน และเป็นโอกาสให้ผู้ป่วยได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่บังเกิดเกล้า ณ อาคารนันทนาการ ชั้น 1

 

 

 

 

IMG 0780IMG 0782IMG 0792IMG 0804IMG 09055

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก