เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1IMG 1659 resizeIMG 1768 resizeIMG 2077 resizeIMG 2267 resizeIMG 2354 resizeIMG 2357 resizeIMG 2371 resizeIMG 2624 resize

สถาบันราชานุกูลจัดอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากร

เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน

กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชานุกูล จัดอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” สำหรับบุคลากรสถาบันราชานุกูล ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00—12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เวลา 13.00—16.00 น. บรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี สาธิต ฝึกปฏิบัติโดยสมมติเหตุการณ์เสมือนจริงโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีบุคลากรทีมสหวิชาชีพ และทีมสนับสนุนของสถาบันราชานุกูล เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 153 คน

การอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะแก่บุคลากร อีกทั้งเป็นการทบทวนความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสามารถนำทักษะการช่วยชีวิตนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อันเป็นประโยชน์ต่อคนใกล้ชิดและประชาชนทั่วไปที่ประสบเหตุร้าย และต้องได้รับการช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนทีมแพทย์-พยาบาลฉุกเฉินจะมาถึงสถานที่ และนำส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที

D1 1 resizeD1 2 resizeD1 3 resizeD1 5 resizeD1 6 resizeD1 7 resizeD1 8 resizeD1 9 resizeD1 13 resizeD1 14 resizeD1 15 resizeD1 23 resizeD1 29 resizeD1 30 resizeD1 32 resizeD1 35 resize

 

 

นิทรรศการจากดาวน์สู่ดาว The Art of Inspiration ของน้องเหมียว แคทลียา อัศวานันท์  ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30 น. นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพจากดาวน์...สู่ดาว THE ART OF INSPIRATION ผลงานศิลปะของ น้องเหมียว แคทลียา อัศวานันท์ ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของประเทศไทย ผู้สร้างศิลปะด้วยหัวใจไร้ขีดจำกัด พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ หัวใจไร้ขีดจำกัด ณ Venice Art Space วัชรพล รามอินทรา กรุงเทพฯ ภายในงานจัดให้มีการแสดงวาดภาพประกอบดนตรีบรรเลงวาดภาพโดย คุณเอกชัย วรรณแก้ว และ น้องเหมียว แคทลียา อัศวานันท์ บรรเลงขิมประกอบการวาดภาพโดย น้องช่อแก้ว (ชนิตา ธรรมธัชพิมล)
          หลังจากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีเสวนา “จุดเริ่มต้นจากดาวน์สู่ดาว” โดย อาจารย์เดือนฉาย แสงรัตนายนต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สถาบันราชานุกูล  อาจารย์สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ อาจารย์คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คุณพรประภา  อัศวานันท์ คุณแม่ผู้ปั้นดาว และน้องเหมียว แคทลียา อัศวานันท์ ดำเนินการเสวนาโดย คุณตุ๊ก ชนกวนันท์ รักชีพ นักแสดงชื่อดัง  ปิดท้ายด้วยตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ จากดาวน์...สู่ดาว THE ART OF INSPIRATION  ภายในงานมีการแสดงศักยภาพออทิสติก “ดนตรีบำบัดของปู่กับหลาน” น้องมิคกี้     (เบญจพล แก้วงามลอย) นักดนตรีออทิสติก

สำหรับนิทรรศการแสดงภาพ “จากดาวน์สู่ดาว ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ” จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 ณ Venice Art Space วัชรพล รามอินทรา กรุงเทพฯ โดยภาพที่แสดงนิทรรศการมีการจัดจำหน่ายโดยรายได้จากการจำหน่ายภาพส่วนหนึ่งทางครอบครัวของน้องเหมียวจะมอบแก่มูลนิธิเพื่อสถาบันราชา นุกูลเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล

“ด้วยความรัก ความเข้าใจ และการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม จะเป็นแรงผลักดันและพลังใจสำคัญในการแสดงศักยภาพตามความถนัดของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ว่าฉันสามารถทำได้”

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก