เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

5

6

 

 

จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานสุขภาพจิต และจิตเวชตามกลุ่มวัย

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต และจิตเวชตามกลุ่มวัย / คลินิกโรคเรื้อรัง / คลินิกจิตเวช / สุรายาเสพติด / MCATT / พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 / SMI Psychosocial Clinic / เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561  โดย นพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 21-23  มีนาคม 2561  ณ โรงแรม เดอะพาราดิโซ่ เจเคดีไซน์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

นิเทศงานและตรวจเยี่ยม

วันที่  7 - 9  มีนาคม  2561  นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์     ราชนครินทร์, นางสิริพร  พุทธิพรโอภาส  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรการต้อนรับนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานฯ ในการนิเทศงานและการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ.นครสวรรค์

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

อธิบดีตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน

นพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน   โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561  ณ  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

1

2

3

45

6

7

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้ติดสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช

วันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจิตสำหรับผู้ติดสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างพลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้ติดสารเสพติด    ที่มีโรคร่วมทางจิตเวช เพื่อลดปัญหาการกลับไปเสพซ้ำ และส่งเสริมให้กำลังใจในการดูแลกันและกัน โดยนพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนบันทึกทางการพยาบาล

กลุ่มภารกิจทางการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนบันทึกทางการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561         ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

DSC 0001

DSC 0002

DSC 0003

DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก