เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

805

 

 

 

 

 

อบรมการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะชักและการช่วยกู้ชีพเบื้องต้น          

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะชักและการช่วยกู้ชีพเบื้องต้นให้แก่บุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมี นพ.ขุนเขา  ฤกษ์วรชัย กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

         

           

            

807

 

 

 

เข้าศึกษาดูงานด้านการพยาบาลในเด็กพิเศษ

            คณะนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการพยาบาลในเด็กพิเศษ โดยมีนางพรทิพย์  ธรรมวงค์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจพยาบาล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

            

IMG 0516 resizeIMG 0541 resizeIMG 0568 resizeIMG 0576 resizeIMG 0648 resizeIMG 0696 resizeIMG 0711 resizeIMG 0729 resizeIMG 0852 resizeIMG 1037 resizeIMG 1103 resize

 

 

อบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach)

เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน”

          วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ถึงวิธีการฝึกสอนงาน และทักษะที่จำเป็นในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ให้ได้พัฒนาตามศักยภาพและสามารถเข้าสู่การทำงานในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยแบ่งเป็นการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาวะผู้บกพร่องทางสติปัญญาและปัญหาที่พบ โดยแพทย์หญิงนภสร จรูญศรีโชติกำจร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติถึงบทบาทของผู้ฝึกสอนงานตามแบบเหตุการณ์สมมติ โดยทีมสหวิชาชีพของสถาบันราชานุกูล

นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนา เรื่อง “การจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญาทำงานในสถานประกอบการ” โดยได้รับเกียรติจาก

- อาจารย์รัชนี วัจนรัตนากูล สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 10

- คุณคำรณ เทียมเกิด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทสตาร์บัค

- นางสาวศิรินลักษณ์ ฉลาด พนักงานประจำร้านสตาร์บัค ผู้แทนผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่ได้รับการจ้างงานในสถานประกอบการ

          มาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและเกณฑ์การรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา เข้าสู่ระบบการจ้างงาน

          ปิดท้ายด้วยการให้ความรู้เรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการพิทักษ์สิทธิ์ผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่ทำงานในสถานประกอบการ" โดยอาจารย์บุญธาตุ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาค และงานคดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การอบรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยพยาบาล, นักจิตวิทยา, นักพัฒนาสังคม, นักสังคมสงเคราะห์, คุณครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอบรมผู้บกพร่องทางสติปัญญาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 35 คน

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก