เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

DSC 0001 resizeDSC 0002 resizeDSC 0003 resizeDSC 0004 resizeDSC 0005 resizeDSC 0006 resizeDSC 0007 resizeDSC 0008 resizeDSC 0009 resizeDSC 0010 resizeDSC 0011 resizeDSC 0012 resize

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภท ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 93.25 MHz

เนื่องในวันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันโรคจิตเภท คณะกรรมการการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นำโดยพญ.มัณฑนา กิตติพีรชล จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภท ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 93.25 MHz และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประเมินสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาประชาชน สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ วัดบ่อพลับ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

จัดนิทรรศการในโรงพยาบาลฯ ให้ความรู้ด้านโรคจิตเภท

กิจกรรมรณรงค์ 24 พฤษภาคม วันโรคจิตเภท  คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ให้คาถาดูแลจิตเภท “ญาติใกล้  ได้ยามาตามนัด  ขจัดยาเสพติด” และจัดนิทรรศการในโรงพยาบาลฯ ให้ความรู้ด้านโรคจิตเภท, ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ร่วมตอบคำถาม เพื่อเพิ่มความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท วันที่  24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารผู้ป่วยนอก (เก่า)  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านจิตเวชผู้สูงอายุณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการและคณะผู้วิจัยฯ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านจิตเวชผู้สูงอายุ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี

 

DSC 0000DSC 0001DSC 0002DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010DSC 0011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงานคณะทำงานเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการสร้างโปรแกรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะฯ ให้กับคณะผู้วิจัย วันที่  22 - 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC 0000DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0009DSC 0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมการประเมินภาวะพุทธิปัญญาในผู้ป่วยโรคจิตเภท

คณะกรรมการการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมการประเมินภาวะพุทธิปัญญาในผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อบุคลากรสหวิชาชีพ มีความเข้าใจ และทักษะ แนวทางในการวางแผนดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทต่อไป เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไอยราเลคโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.อุทัยธานี 

 

 

 

 

S  00000000S  00000001S  00000002S  00000003S  00000004S  00000005S  00000007S  00000008S  00000009

 

 

 

 

 

ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ณ  บริเวณด้านหน้าบ่อบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  

 

 

 

 

DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก