เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

IMG 1985IMG 1986IMG 1987IMG 1991IMG 1995

IMG 2001

 

โอกาสและความเป็นไปได้ในความสำเร็จด้านอาชีพของผู้ป่วยจิตเภท ในงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นำโดย นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง โอกาสและความเป็นไปได้ในความสำเร็จด้านอาชีพของผู้ป่วยจิตเภท ในงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 “สุขใจ วัยทำงาน” วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมทีมปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เข้าร่วมทีมปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) ดูแลสุขภาพจิตประชาชนในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ วันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ณ สำนักพระราชวังสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

 

 

 

 

IMG 2290

IMG 2295

IMG 2296

IMG 2312

IMG 2313

IMG 2318 7IMG 2327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการวิจัย วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวตาร มิราเคิล จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 

DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย (Speed Fitness) และโครงการเกษตรบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดย นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย (Speed Fitness) และโครงการเกษตรบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

123456789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต และการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาราดิโซ โฮเทล เจเค ดีไซน์นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

 

 

DSC 0001

DSC 0002

DSC 0003

DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

DSC 0008

DSC 0009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก