1DSC 0003DSC 0004DSC 0007DSC 0008

DSC 0009DSC 0010DSC 0012DSC 0013DSC 0014

 

เปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

          นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ต้อนรับนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหาร ในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช วันที่ 18 กันยายน 2561  ณ  โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

 

 

 

 

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนิติจิตเวช

          คณะกรรมการนิติจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์   จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนิติจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์  โดยนายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ประธานพิธีเปิดวันที่  5 - 6 กันยายน  2561  ณ  ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

12345678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมโครงการมหกรรมคุณภาพ : ความสุขของคนทำงานกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

          นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์      ร่วมโครงการมหกรรมคุณภาพ : ความสุขของคนทำงานกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วันที่  10 - 11  กันยายน  2561  ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

 

 

12345678910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

วันที่ 21  กันยายน  2561  นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการพร้อมบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  ตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ  บริเวณบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

1

2

3456789

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพลังสุขภาพกาย และใส่ใจสุขภาพจิตบุคลากรสูงอายุ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพลังสุขภาพกายและใส่ใจสุขภาพจิตบุคลากรสูงอายุ  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ “วันวานที่พากเพียร วันนี้ที่เกษียณอย่างภาคภูมิ”  วันที่ 21 กันยายน 2561  ณ  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

 

123456