0001000200030004000500060007000800090010

 

 

 

เปิดรับตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์การแพทย์สำหรับเด็กพิการและผู้พิการ

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดรับตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์การแพทย์สำหรับเด็กพิการและผู้พิการ จากองค์กร Joni and Friends (Wheels for the World), USA จำนวน 10 รายการ รวม 397 ชิ้น ได้แก่ เก้าอี้ล้อเข็น ไม้เท้า และอุปกรณ์อื่นๆ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้ารับโล่รางวัล GREEN & CLEAN Hospital

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับโล่รางวัล GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ประจำปี 2561 จากร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

 

 

 

1

2345

6

 

 

 

ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยโครงการ RICD Wheelchair Project ร่วมกับชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือ และโรงพยาบาลวังเหนือ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้แก่คนพิการในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 55 ราย ได้แก่ รถเข็น จำนวน 45 คัน และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอื่นๆ จำนวน 40 ชิ้น เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2561

 

0001

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดแสดงนิทรรศการระบบวิจัย R2R ในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดแสดงนิทรรศการระบบวิจัย R2R  ในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ปี 2561 ในหัวข้อการจัดนิทรรศการเรื่อง R2R พัฒนาการดี ผู้ปกครองมีความสุข บุคลากรสนุกกับงาน ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสุนทรี ศรีโกไสย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้นำเสนอ เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2561

 

12345678

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum  & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference “Way Forward for Child Development, Mental Health and Neurofeedback: Research and Practice” จำนวน 60 คน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

 

 

 

 

12345678

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดงานประชุมวิชาการ

วันที่ 6 กันยายน 2561 นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum  & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference “Way Forward for Child Development, Mental Health and Neurofeedback: Research and Practice” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

12345678

 

 

 

 

ต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาล

วันที่ 20 กันยายน 2561 นางพรทิพย์ ธรรมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จำนวน 46 คน ศึกษาดูงานการพยาบาลงานด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

 

 

 

123456789

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จำนวน 12 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

 

 

1

2345678