เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010DSC 0011DSC 0012

 

ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาล ครบรอบ 21 ปี

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาล ครบรอบ 21 ปี เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุม 6  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2562

นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์   เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2561  ณ  อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

123456

 

 

 

 

อธิบดี​กรม​สุขภาพจิตเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพกลุ่มศูนย์​สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน​2561 ณ จังหวัดเชียงราย

 

(วันนี้) 5 พฤศจิกายน 2561 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน เปิดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ณ จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นำเสนอผลงานดีเด่น และ เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์สุขภาพจิต ในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้ง 13 ศูนย์ พร้อมเน้นย้ำว่า "

ศูนย์สุขภาพจิต คือตัวแทนของ กรมสุขภาพจิต ในการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาคเป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาความรู้สุขภาพจิตที่ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการป้องกันแก้ปัญหา สู่เป้าหมาย ประชาชน มีสุขภาพจิตดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน"

 

DMH NEWS 051118-01

thumbnail 1thumbnail ปลกพรกไทย 1thumbnail ปลกพรกไทย 2thumbnail ปลกพรกไทย 3

thumbnail ปลกพรกไทย 4

thumbnail ปลกพรกไทย 6

 

 

Family Organic Farm สอนปลูกพริกไทยแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาและผู้ปกครอง

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. Family Organic Farm สอนปลูกพริกไทยให้แก่   ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ผู้ปกครอง และบุคลากรสถาบันราชานุกูล ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชา       นุกูล (บางพูน) โดยมีคุณสิทธิชัย รื่นภาคแดน วิทยากรจากฟาร์มสุขภาพของครอบครัว (Family Organic Farm) บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกพริกไทยด้วยขั้นตอนง่ายๆ หลังจากนั้น สาธิตการปลูกพริกไทยด้วยวิธีการตัดกิ่ง ปักชำ และการปลูกแบบอาศัยใต้ต้นไม้ใหญ่ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปลูกพริกไทยด้วยตนเองโดยมีทีมวิทยากรคอยให้คำแนะนำ สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ด้วยวิธีง่ายๆ ทำเองได้ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัว อีกทั้งสามารถนำความรู้เรื่องการปลูกพริกไทยไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชุมชนได้อีกด้วย

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จ.ปทุมธานี มีพื้นที่ขนาด 14 ไร่ สถาบันราชานุกูลได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษ สำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาและครอบครัว และจัดให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บกพร่องฯในโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรปลอดสารพิษสำหรับ           ผู้บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 15-35 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะและความรู้ด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้บกพร่องฯ และครอบครัว สามารถนำไปประกอบอาชีพ หารายได้ เลี้ยงครอบครัว มีศักยภาพในการดูแลตนเองอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก