เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

thumbnail ฉ.13 1thumbnail ฉ.13 2thumbnail ฉ.13 3thumbnail ฉ.13 4thumbnail ฉ.13 5

 

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเขตสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนาเด็กในทศวรรษที่ 21 และแนวทางการดูแลและป้องกันปัญหาด้านพัฒนาการ รวมไปถึงด้านสุขภาพจิตของเยาวชนไทย เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

 

 

 

ประชุมเพื่อสำรวจวิเคราะห์ความต้องการนวัตกรรมเพิ่มไอคิว ทักษะด้านอารมณ์ และสังคม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเขตสุขภาพ จัดประชุมเพื่อสำรวจวิเคราะห์ความต้องการ นวัตกรรมเพิ่มไอคิว ทักษะด้านอารมณ์และสังคม ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เปิดงานประชุมเพื่อสำรวจวิเคราะห์ความต้องการนวัตกรรมเพิ่มไอคิว ทักษะด้านอารมณ์และสังคม ปีงบประมาณ 2562 การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ แนวทางการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยในพื้นที่ รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นในการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่ม IQ EQ สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองประชาชนที่เกี่ยวข้อง 1 11 61 71 81 171 181 28

 

 

 

 

ร่วมงาน "Butterfly Effect" นิทรรศการศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วยความรักในตัวตน เป๊ก ผลิตโชค

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Butterfly Effect” นิทรรศการศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วยความรักในตัวตน เป๊ก ผลิตโชค กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.–5 ธ.ค.นี้ ณ Quartier Gallery ชั้น M ดิเอ็มควอเทียร์ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้ผู้ร่วมงานได้ทำบุญ ได้แก่ การบริจาคโลหิต , กิจกรรม Speed Paint Charity และร่วมบุญไปกับการอุดหนุนผลิตภัณฑ์โก๋แก่, โลชั่นกันแดด Zunshield โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะมอบให้สถาบันราชานุกูล และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 

 

 

 

 

 

thumbnail 1 1

thumbnail 1 15

thumbnail 1 17

thumbnail 1 19

thumbnail 1 21

thumbnail 1 22

thumbnail 1 24

 

 

สถาบันราชานุกูล รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบัน      ราชานุกูล เข้ารับโล่ ประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก (มอพ. ๒๕๕๔) จาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ณ อาคารรัฐประสานศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยสถาบัน      ราชานุกูล ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ในระดับดีมาก ร้อยละ 100 ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร, ด้านที่ 2 ลักษณะของการให้บริการ และด้านที่ 3 คุณภาพการให้ บริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีบุคลากรสถาบันราชานุกูล ร่วมแสดงความยินดี

 

 

 

thumbnail 1 2thumbnail 2 2thumbnail 2 4thumbnail 2 5thumbnail 2 8thumbnail 2 13thumbnail 2 14

 

 

“กรภพ” แสดงศักยภาพพลังบวก ร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ คนพิการทางสติปัญญา ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายกรภพ คงเจริญถิ่น เด็กกลุ่มอาการดาวน์ โครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสติปัญญา ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก โดยมีคุณแม่-จงกลรัตน์ และ               คุณพ่อ-ไพรินทร์ คงเจริญถิ่น ให้กำลังใจติดขอบสนาม นี่คืออีกหนึ่งพลังสนับสนุนจากครอบครัวในการส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อการแสดงออกที่เหมาะสม และได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ อันเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

13856

13857

13867

46926904 361641047933141 8904583793025744896 n

ฝากภาพสำคญ ๑๘๑๑๒๙ 0105

 

 

DSC 0000DSC 0001DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010

 

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี”

วันที่ ๑ – ๗ พฤศจิกายน ของทุกปีคือสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ภายในโรงพยาบาล ในประเด็น “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” เพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชกลุ่มวัยรุ่นและผู้ปกครอง สร้างความตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจและนำความรู้เรื่องความเครียด การเล่นเกมที่พอดี ไปใช้ในการดูแลตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  โดยเชิญชวนสวมเสื้อโครงการหมอชวนวิ่ง และรับทีมนักวิ่งส่งมอบคฑาแพทยสภา ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์์ จังหวัดนครสวรรค์ (เส้นสายเอเซีย) ถึงจังหวัดอุทัยธานี  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน, ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

 

DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์                ราชนครินทร์ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ณ วัดท่าตะโก(ม)  อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์    ราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับนพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  และคณะผู้บริหารฯ พิธีเปิดนิทรรศการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561 “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี”   กิจกรรมทำแบบทดสอบ Check list ติดเกม ให้ความรู้เรื่องโรคติดเกม และสุขภาพจิตทั่วไป และร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561 ณ วัดท่าตะโก(ม) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

 

 

 

DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010DSC 0011

DSC 0012

 

 

 

ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง" 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ สนับสนุนกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"  โดยร่วมวิ่งกับขบวนนักกีฬา และตั้งซุ้มให้บริการน้ำดื่มแก่ขบวนนักวิ่ง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  #หมอชวนวิ่ง@นครสวรรค์

 

 

 

1234567

 

 

 

 

“กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561”  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในประเด็น “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมส์แต่พอดี มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง โรคติดเกมและทำแบบทดสอบ Check list ติดเกมโดย พญ.ณัฐชยาภรณ์  วัฒนธรรมรักษ์  ประธานคณะกรรมการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เล่นเกมแต่พอดี ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ อ.แม่เปิน     จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

ดาวนโหลดดาวนโหลด 1ดาวนโหลด 2ดาวนโหลด 3ดาวนโหลด 4ดาวนโหลด 5ดาวนโหลด 6ดาวนโหลด 7ดาวนโหลด 8ดาวนโหลด 9

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก