เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

DSC 0000DSC 0001DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010

 

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี”

วันที่ ๑ – ๗ พฤศจิกายน ของทุกปีคือสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ภายในโรงพยาบาล ในประเด็น “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” เพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชกลุ่มวัยรุ่นและผู้ปกครอง สร้างความตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจและนำความรู้เรื่องความเครียด การเล่นเกมที่พอดี ไปใช้ในการดูแลตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  โดยเชิญชวนสวมเสื้อโครงการหมอชวนวิ่ง และรับทีมนักวิ่งส่งมอบคฑาแพทยสภา ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์์ จังหวัดนครสวรรค์ (เส้นสายเอเซีย) ถึงจังหวัดอุทัยธานี  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน, ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

 

DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์                ราชนครินทร์ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ณ วัดท่าตะโก(ม)  อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์    ราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับนพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  และคณะผู้บริหารฯ พิธีเปิดนิทรรศการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561 “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี”   กิจกรรมทำแบบทดสอบ Check list ติดเกม ให้ความรู้เรื่องโรคติดเกม และสุขภาพจิตทั่วไป และร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561 ณ วัดท่าตะโก(ม) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

 

 

 

DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010DSC 0011

DSC 0012

 

 

 

ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง" 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ สนับสนุนกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"  โดยร่วมวิ่งกับขบวนนักกีฬา และตั้งซุ้มให้บริการน้ำดื่มแก่ขบวนนักวิ่ง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  #หมอชวนวิ่ง@นครสวรรค์

 

 

 

1234567

 

 

 

 

“กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561”  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในประเด็น “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมส์แต่พอดี มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง โรคติดเกมและทำแบบทดสอบ Check list ติดเกมโดย พญ.ณัฐชยาภรณ์  วัฒนธรรมรักษ์  ประธานคณะกรรมการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เล่นเกมแต่พอดี ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ อ.แม่เปิน     จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

ดาวนโหลดดาวนโหลด 1ดาวนโหลด 2ดาวนโหลด 3ดาวนโหลด 4ดาวนโหลด 5ดาวนโหลด 6ดาวนโหลด 7ดาวนโหลด 8ดาวนโหลด 9

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก