เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

thumbnail ฉ.13 1thumbnail ฉ.13 2thumbnail ฉ.13 3thumbnail ฉ.13 4thumbnail ฉ.13 5

 

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเขตสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนาเด็กในทศวรรษที่ 21 และแนวทางการดูแลและป้องกันปัญหาด้านพัฒนาการ รวมไปถึงด้านสุขภาพจิตของเยาวชนไทย เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

 

 

 

ประชุมเพื่อสำรวจวิเคราะห์ความต้องการนวัตกรรมเพิ่มไอคิว ทักษะด้านอารมณ์ และสังคม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเขตสุขภาพ จัดประชุมเพื่อสำรวจวิเคราะห์ความต้องการ นวัตกรรมเพิ่มไอคิว ทักษะด้านอารมณ์และสังคม ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เปิดงานประชุมเพื่อสำรวจวิเคราะห์ความต้องการนวัตกรรมเพิ่มไอคิว ทักษะด้านอารมณ์และสังคม ปีงบประมาณ 2562 การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ แนวทางการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยในพื้นที่ รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นในการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่ม IQ EQ สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองประชาชนที่เกี่ยวข้อง 1 11 61 71 81 171 181 28

 

 

 

 

ร่วมงาน "Butterfly Effect" นิทรรศการศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วยความรักในตัวตน เป๊ก ผลิตโชค

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Butterfly Effect” นิทรรศการศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วยความรักในตัวตน เป๊ก ผลิตโชค กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.–5 ธ.ค.นี้ ณ Quartier Gallery ชั้น M ดิเอ็มควอเทียร์ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้ผู้ร่วมงานได้ทำบุญ ได้แก่ การบริจาคโลหิต , กิจกรรม Speed Paint Charity และร่วมบุญไปกับการอุดหนุนผลิตภัณฑ์โก๋แก่, โลชั่นกันแดด Zunshield โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะมอบให้สถาบันราชานุกูล และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 

 

 

 

 

 

thumbnail 1 1

thumbnail 1 15

thumbnail 1 17

thumbnail 1 19

thumbnail 1 21

thumbnail 1 22

thumbnail 1 24

 

 

สถาบันราชานุกูล รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบัน      ราชานุกูล เข้ารับโล่ ประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก (มอพ. ๒๕๕๔) จาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ณ อาคารรัฐประสานศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยสถาบัน      ราชานุกูล ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ในระดับดีมาก ร้อยละ 100 ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร, ด้านที่ 2 ลักษณะของการให้บริการ และด้านที่ 3 คุณภาพการให้ บริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีบุคลากรสถาบันราชานุกูล ร่วมแสดงความยินดี

 

 

 

thumbnail 1 2thumbnail 2 2thumbnail 2 4thumbnail 2 5thumbnail 2 8thumbnail 2 13thumbnail 2 14

 

 

“กรภพ” แสดงศักยภาพพลังบวก ร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ คนพิการทางสติปัญญา ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายกรภพ คงเจริญถิ่น เด็กกลุ่มอาการดาวน์ โครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสติปัญญา ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก โดยมีคุณแม่-จงกลรัตน์ และ               คุณพ่อ-ไพรินทร์ คงเจริญถิ่น ให้กำลังใจติดขอบสนาม นี่คืออีกหนึ่งพลังสนับสนุนจากครอบครัวในการส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อการแสดงออกที่เหมาะสม และได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ อันเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

13856

13857

13867

46926904 361641047933141 8904583793025744896 n

ฝากภาพสำคญ ๑๘๑๑๒๙ 0105

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก