เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1

 

 

 

 

ร่วมออกหน่วยในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

               คณะบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ นำโดยนายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ร่วมออกหน่วยในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัฐกาลที่ ๙  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

          คณะบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก                  ในวันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑ และวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานกิจกรรมบูรณาการภาคเรียนรู้                  

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมบูรณาการภาคเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ในวันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสัมมนาการพัฒนาโปรแกรมบำบัดผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ โดยนักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด/เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการ “จิตอาสา พาสุข เพื่อผู้สูงวัย” 

                  ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กรได้จัดโครงการ “จิตอาสา พาสุข เพื่อผู้สูงวัย”  ครั้งที่ ๒ ให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม เพื่อให้เกิดกระบวนการฝึกเป็น ผู้ให้ที่ดี ได้ขัดเกลา ละวางตัวตนและบ่มเพาะความรักผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไข ในวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

           โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับนายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมออกหน่วยในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

                 คณะบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ร่วมออกหน่วยในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัฐกาลที่ ๙  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  ศาลาประจำหมู่บ้าน (โรงเรียนบ้านหนองเตย) หมู่ ๕  ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

7

สงรปพาราดโซ ๑๘๑๒๑๑ 01

สงรปพาราดโซ ๑๘๑๒๑๑ 02

สงรปพาราดโซ ๑๘๑๒๑๑ 03

สงรปพาราดโซ ๑๘๑๒๑๑ 05

สงรปพาราดโซ ๑๘๑๒๑๑ 06

สงรปพาราดโซ ๑๘๑๒๑๑ 08

สงรปพาราดโซ ๑๘๑๒๑๑ 09

สงรปพาราดโซ ๑๘๑๒๑๑ 12

 

 

 

จัดโครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

          โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพาราดิโซ่ จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

ออกหน่วยตรวจรักษาตามโครงการบูรณาการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

          วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พญ.มันฑนา กิตติพีรชล นายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ออกหน่วยตรวจรักษาตามโครงการบูรณาการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมตรวจโรคจิตเวชและเข้ารับความรู้สุขภาพจิตเป็นจำนวนมาก ณ วัดท่าล้อ บ้านน้ำกลัด ตำบลบางพระหลวง จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

 

11 1

11 2

11 3

11 4

11 5

11 6

11 7

11 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ (Health is life : Mental health is happy life)  

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ  (Health is life : Mental healthis happy life)   วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และวันที่ 23 ธันวาคม 2561  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดนักกีฬาเข้าร่วมทีม Zone 4 ในการแข่งชันกีฬาเชื่อมความสามัคคี คปสอ. ครั้งที่ 4 “สาธารณสุขสัมพันธ์ 2562” เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีระหว่างบุคลากร และหน่วยงาน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่2 (บึงเสนาท)                   จ.นครสวรรค์ คว้า 2 เหรียญทอง : กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย, บาสเกตบอลหญิง, 3 เหรียญเงิน : กีฬาเซปักตะกร้อชาย , ปาเป้าหญิง, ฟุตบอลชาย, 1 เหรียญทองแดง : ฟุตซอลชาย  

 

 

 

 

 

 

 

DSC 0001DSC 0008DSC 0009DSC 0011DSC 0013DSC 0020DSC 0023DSC 0024DSC 0025DSC 0026DSC 0029

 

 

 

 

 

 

ร่วมประเมินสุขภาพจิตประชาชน งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

          ทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินสุขภาพจิตประชาชน ประจำจุดคัดกรอง งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” วันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

00020003

0004

0005

0006

0007

000800090010

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก