เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1

 

 

 

 

 

 

DSC 0001

DSC 0002DSC 0003DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010

 

 

 

ออกหน่วยตรวจรักษาตามโครงการบูรณาการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ประพงษ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และออกหน่วยตรวจรักษาตามโครงการบูรณาการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ             ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมตรวจสุขภาพจิต ประเมินโรคติดเกม กระตุ้นพัฒนาการเด็กและเซียมซีความสุข ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี               ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมสป.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ร่วมประชุม “สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (สป.สัญจร)” โดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ – ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

 

1

15 190115 0001

15 190115 0002

15 190115 0004

15 190115 0005

15 190115 0006

15 190115 0007

15 190115 0011

15 190115 0013

15 190115 0014

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

วันที่ 15 มกราคม 2562  แพทย์หญิงณัฐชยาภรณ์  วัฒนธรรมรักษ์  พร้อมด้วยบุคลากรสหวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน  ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต  จัดนิทรรศการให้ความรู้  ประเมินโรคติดเกม  กระตุ้นพัฒนาการเด็ก  และเซียมซีความสุข โดยนายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประธานพิธีเปิด  โครงการบูรณาการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าตะโก              ต.ยางขาว  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์

 

 

 

125620115 190115 0024 resize

25620115 190115 0033 resize

25620115 190115 0040 resize

25620115 190115 0044 resize

25620115 190115 0088 resize

DSC 0018 resizeDSC 0030 resizeDSC 0034 resize

S  7700527 resize

S  7700528 resize

S  7700529 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมวันเด็ก “สุขสันต์วันเด็ก พ่อ แม่ ลูก ผูกพัน ปี 2562”

บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรมวันเด็ก “สุขสันต์วันเด็ก พ่อ แม่ ลูก ผูกพัน ปี 2562” ให้แก่บุตรหลานและเด็กๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ในงานชมการแสดงของเด็กๆ เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก การเล่นเกมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และตอบคำถามเพื่อมอบของขวัญให้กับเด็กๆ สร้างความสนุกสนาน เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาบ้านพัก โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

1DSC 0001DSC 0002DSC 0006DSC 0007DSC 0009DSC 0010

DSC 0011

DSC 0012DSC 0013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

          คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ  เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมที่ 5.4  อบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/คลินิกพิเศษ สามารถให้บริการผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  โดยนายแพทย์วรวัฒน์  ไชยชาญ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานพิธีเปิด วันที่ 22-23 มกราคม 2562 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ณ ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคริน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC 0005DSC 0008DSC 0009DSC 0010DSC 0011DSC 0014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการฯ (SSS)  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ Supra Specialist Service (SSS) จำนวน 2 รุ่น  เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/คลินิกพิเศษ สามารถให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน วันที่ 9 – 10 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

1DSC 0001DSC 0002DSC 0005DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010DSC 0012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพยาบาล ในการใช้แบบประเมินทางจิตเวช

          โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ จัดกิจกรรมที่ 5.5 อบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพยาบาล ในการใช้แบบประเมินทางจิตเวช (CGI-S)  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/คลินิกพิเศษ สามารถให้บริการผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

ร์1DSC 0004DSC 0005DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010DSC 0011DSC 0012DSC 0014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรด้วยการทำงานเป็นทีม

          คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรด้วยการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 7 - 8  มกราคม 2562  ณ  ห้องประชุม 6  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1DSC 0001DSC 0002DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010DSC 0011

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรด้วยการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2562  นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  พร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรด้วยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  ประกอบด้วยกีฬาวอลเล่ย์บอล ชาย-หญิง  และกีฬามหาสนุก เพื่อสร้างความสามัคคี  ณ  สนามกีฬาบ้านพัก  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

 

 

 

 

 

1DSC 0001DSC 0002DSC 0004DSC 0005DSC 0008DSC 0009DSC 0011DSC 0012DSC 0013

1

 

 

 

ลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาจิตใจผู้ประสพภัยพิบัติพายุปาปึก

                   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์พร้อมด้วยทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑  ลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาจิตใจผู้ประสพภัยพิบัติพายุปาปึก ในวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๖๒  ณ  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

จัดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย

                โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย กิจกรรมที่ ๙ การอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยกิจกรรมย่อย ๙.๑ อบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยรุ่นที่ ๑ “ค่ายวัยอิสระ สราญรมย์ สำราญใจ” โดยมีนายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน  ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ ลงพื้นที่โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๒ ณ  สามแยกโรงแรมเอาท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ตบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปลูกพืชสมุนไพรในโครงการการปลูกพืชและสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ภญ.กฤษณา  ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา  ไกรสินธุ์ และคณะ เป็นวิทยากรและให้คำแนะนำการปลูกพืชสมุนไพรในโครงการการปลูกพืชและสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓/๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่โครงการบูรณการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

                   ทีม MCATT โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่โครงการบูรณการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีกิจกรรม ประเมินภาวะสุขภาพจิต/ซึมเศร้า/เครียด/ติดเกมส์/สมองเสื่อม/พัฒนาการเด็ก/ ให้คำปรึกษา/ให้สุขภาพจิตศึกษา/เซียมซีความสุข และแจกเอกสารความรู้สุขภาพจิต  ในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ  วัดวิภาวดีรังสิตาราม หมู่ ๑๑ ตำบลหินตก  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมโครงการการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จัดอบรม “โครงการการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย” กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสำหรับทีมบุคลากรในเขตสุขภาพที่  ๑๑ และมีการอบรมการฝึกบริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต การเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตปรัชญาหลักทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรอง โดยพ.ต.อ.ธีรชาติ  ธีรชาติธำรง ผู้กำกับการบริหารการศึกษาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เป็นวิทยากร และนายอัตถพงศ์  ถนิมพาสน์ รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมทับทิม ๑  โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการโมบายสร้างสุขให้ความรู้สุขภาพจิต

           โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่  ๑๑ และโรงพยาบาลเขาพนมร่วมจัดโครงการโมบายสร้างสุขให้ความรู้สุขภาพจิต ซึมเศร้า สัญญาณเตือนและแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยมีกิจกรรมเซียมซีความสุข และคัดกรองซึมเศร้าให้กับ อสม.และประชาชนทั่วไป เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลเขาพนม  อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

7

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก