เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1

 

 

 

ลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาจิตใจผู้ประสพภัยพิบัติพายุปาปึก

                   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์พร้อมด้วยทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑  ลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาจิตใจผู้ประสพภัยพิบัติพายุปาปึก ในวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๖๒  ณ  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

จัดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย

                โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย กิจกรรมที่ ๙ การอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยกิจกรรมย่อย ๙.๑ อบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยรุ่นที่ ๑ “ค่ายวัยอิสระ สราญรมย์ สำราญใจ” โดยมีนายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน  ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ ลงพื้นที่โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๒ ณ  สามแยกโรงแรมเอาท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ตบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปลูกพืชสมุนไพรในโครงการการปลูกพืชและสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ภญ.กฤษณา  ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา  ไกรสินธุ์ และคณะ เป็นวิทยากรและให้คำแนะนำการปลูกพืชสมุนไพรในโครงการการปลูกพืชและสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓/๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่โครงการบูรณการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

                   ทีม MCATT โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่โครงการบูรณการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีกิจกรรม ประเมินภาวะสุขภาพจิต/ซึมเศร้า/เครียด/ติดเกมส์/สมองเสื่อม/พัฒนาการเด็ก/ ให้คำปรึกษา/ให้สุขภาพจิตศึกษา/เซียมซีความสุข และแจกเอกสารความรู้สุขภาพจิต  ในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ  วัดวิภาวดีรังสิตาราม หมู่ ๑๑ ตำบลหินตก  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมโครงการการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จัดอบรม “โครงการการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย” กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสำหรับทีมบุคลากรในเขตสุขภาพที่  ๑๑ และมีการอบรมการฝึกบริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต การเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตปรัชญาหลักทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรอง โดยพ.ต.อ.ธีรชาติ  ธีรชาติธำรง ผู้กำกับการบริหารการศึกษาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เป็นวิทยากร และนายอัตถพงศ์  ถนิมพาสน์ รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมทับทิม ๑  โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการโมบายสร้างสุขให้ความรู้สุขภาพจิต

           โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่  ๑๑ และโรงพยาบาลเขาพนมร่วมจัดโครงการโมบายสร้างสุขให้ความรู้สุขภาพจิต ซึมเศร้า สัญญาณเตือนและแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยมีกิจกรรมเซียมซีความสุข และคัดกรองซึมเศร้าให้กับ อสม.และประชาชนทั่วไป เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลเขาพนม  อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

7

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก