เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

018  019

                เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ได้จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2557  มหกรรมความสุข “ร่วมสร้างอารมณ์ดี...ให้ทุกชีวีมีสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองด้วยการรู้ทักษะการจัดการอารมณ์ของตนเองและการรู้จักสร้างความสุขจากการให้แก่ประชาชนทั่วไป ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต การประเมินความเครียด/ซึมเศร้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ โดยมีนายแพทย์ ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เป็นประธานเปิดงาน  ในการจัดงานครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 518 คน ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส สงขลา

……………………………………………………………………………

 

020

               สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมสร้างสุขในชุมชน “ร่วมสร้างอารมณ์ดี ให้ทุกชีวีมีความสุข” เนื่องในโอกาสสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 - 18.30 น.  ณ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ดินแดง ซึ่งมีกิจกรรม Workshop โดยแบ่งตามกลุ่มวัย ได้แก่ วัยเด็ก : บรรยายให้ความรู้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เรื่องการเตรียมความพร้อมทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ให้บุตร-หลาน โดยใช้สิ่งของง่ายๆใกล้ตัว อาทิ การนับผลไม้ การต่อสายโทรศัพท์ การอ่านหนังสือนิทาน พร้อมมอบสื่อส่งเสริมพัฒนา IQ&EQ สำหรับเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการแบบต่อยอดที่บ้าน , วัยทำงาน และ ผู้สูงอายุ : บรรยายให้ความรู้วิธีการสร้างสุขด้วยเทคนิค 3 ใจ  (พอใจ , ภูมิใจ , สบายใจ) แนะนำวิธีการผ่อนคลายความเครียด เคล็ดลับการจัดการกับความโกรธ พร้อมมอบสื่อ “อารมณ์ดีมีสุข” และของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม.

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก