เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1                   

                   นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เปิด โครงการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วย(กีฬาสีผู้ป่วย) เพื่อประเมินผลการรักษาและสามารถเข้าสู่ชุมชนได้โดยเร็ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามฟุตบอล โรงพยาบาล ศรีธัญญา มีผู้ป่วยทั้งแผนกชาย – หญิง และฟื้นฟู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน กิจกรรมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   

                                                                2

 

                                                                                                     ********************************

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก