เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

024

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถาบันราชานุกูล จัดงานวันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2558 “ดาวน์ดวงนี้ .. ที่สร้างได้” ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล

025

พิธีเปิดโดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ในงานจัดให้มีกิจกรรมการเปิดตัวกลุ่มปาฏิหาริย์แห่งรักดาวน์ซินโดรม สถาบันราชานุกูล โดย แม่แอน คุณเกสุรีภา รัตนพันธุ์ศรี ประธานกลุ่ม ร่วมด้วย คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เล่าประวัติความเป็นมาพร้อมให้กำลังใจคุณแม่คุณพ่อผู้ปกครอง และแนะนำกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับน้องๆ กิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษของน้องๆกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม 2 ชุด ชุดแรก การบรรเลงขิม 5 เพลง โดยน้องช่อแก้ว ด.ญ.ชนิตา ธรรมธัชพิมล ชุดที่สองการแสดงเต้นประกอบเพลง ชุด ลมพัดชักกระตุก โดย น้องพราว น้องนาย น้องไอซ์ น้องณัฐ น้องโตต้า รับฟังการบรรยาย เรื่อง สิทธิคนพิการ โดย คุณนันทภัค ปองสุข นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

026

ปิดท้ายด้วยการเสวนา“วงโคจรของดาวน์ซินโดรมที่ไม่หยุดนิ่ง” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและวิทยากรรับเชิญ (จากซ้าย) 1. คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 2. คุณโรสซาลีน่า อเล็กซานเดอร์ แมคเคย์ มูลนิธิ The Rainbow Room 3. คุณมธุรส รักตประจิต Partner Resources Director (บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ประเทศไทย) 4. คุณสำราญ แช่มช้อย National Sports Director สเปเชียลโอลิมปิคประเทศไทย 5. พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันราชานุกูล ดำเนินรายการโดย คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother & Care

            การจัดงานในครั้งนี้ สถาบันราชานุกูล ให้ความสำคัญต่อการดูแลจิตใจและการให้การส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวของผู้ปกครองกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมให้เข้มแข็งเพราะถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่นำไปสู่การบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริมพัฒนาการที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องจนถึงวัยเรียน นำไปสู่การมีงานทำ สร้างอาชีพ มีรายได้ และสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน.

021

               เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิชาการ ประเภท Group Work โดยส่งผลงานกลุ่มชมรมสังสรรค์สัมพันธ์ หรือ Social Club ในงานการประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ปี 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

022

 

023

018

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและคณะ ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในโครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

020

 

015

 

016

 

017

 

019

010

              โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับนายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 4 ให้กับบุคลาการของโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

011

 

012

 

013

 

014

008

               กลุ่ม Excellence Center โรงพยาบาลสวนปรุง  จัดการอบรมพัฒนาระบบการบำบัดอาการ  ถอนพิษแอลกอฮอล์แบบผู้ป่วยนอก รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 30 คน  ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2558  เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายแพทย์ปริทรรศ  ศิลปกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นประธานเปิดงาน

009

               กลุ่ม Excellence Center โรงพยาบาลสวนปรุง  จัดการอบรมพัฒนาระบบการบำบัดอาการถอนพิษแอลกอฮอล์แบบผู้ป่วยนอก  รุ่นที่ 2  สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 30 คน  ในวันที่ 18-19  มีนาคม 2558  เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายแพทย์วจนะ  เขมาวิชานุรัตน์  จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง  เป็นวิทยากร

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก