เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

pic1pic2pic3pic4

 

 

             นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และบุคลากรร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เขตสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน  

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research)

 

pic5pic6pic7

pic8pic9pic10

pic11pic12pic13

 

 

                           ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) แก่บุคลากรสาธารณสุขในเขตบริสุขภาพที่ 10 และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการวิจัยทางคลินิก และสารมารถนำการวิจัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากร

 

 

  

 

 

    

pic1pic2pic3pic4pic6pic5

 

 

           โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของหน่วยงาน  จัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในโครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ  ครั้งที่ 13  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และคณะนิเทศงานจากสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตัวอย่าง  รพ.สต.บ้านท่ากระดังงา  อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

 

 

 

 

“สุขภาพจิตดี เริ่มต้นที่บ้าน”

 

 

pic7pic8pic9pic10pic11

 

 

               ปิดท้ายเทศกาลมหาสงกรานต์ในเดือนเมษายนที่เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพ ส่งเสริมสุขภาพจิตของครอบครัวและผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  บริเวณหน้าห้างแม็คโคร จังหวัดนครสวรรค์  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต ในประเด็น “สุขภาพจิตดี เริ่มต้นที่บ้าน” การจัดโครงการในครั้งนี้จัดร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนและนักหนังสือพิมพ์โปลิศสี่แคว มีกิจกรรมมากมาย เช่น แห่มังกรทอง  และเสริมความรู้ในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ   การสรงน้ำพระ  การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  แจกยาสามัญประจำบ้าน   กิจกรรมนวดคลายเครียด  การเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ  โดยมีประธานเปิดงานคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  มีครอบครัวและผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

 

pic4

 

 

              กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลสวนปรุง  จัดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษา สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในกรณีภาวะวิกฤต”  สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง  จำนวน 35  คน  ในวันที่ 22-23 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมคุณพุ่ม ชั้น 1 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง  โดยมี นางสาวเจริญพร  กิจชนะพานิชย์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษและเลขานุการ คกก.ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต หรือ MCATT โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นวิทยากร

 

 

 

pic1pic2pic3

 

 

            นายแพทย์ปริทรรศ  ศิลปกิจ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง พร้อมนายแพทย์สุวัฒน์  มหัตนิรันดร์กุล ที่ปรึกษาโรงพยาบาลสวนปรุง  นำบุคลากรของโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมปลูกต้นไม้และปรับตกแต่งสวนรอบต้นตานเสี้ยน ต้นไม้ทรงปลูกในครั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารจิตสันติ(วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535) ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  ในวันที่ 2 เมษายน 2558  ณ  โรงพยาบาลสวนปรุง

pic36pic37pic38pic39pic40pic42

 

 

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจัดกิจกรรม “ 60 พรรษา เมษา สุขี125 ปีหลังคาแดง” โดยมี นพ.สินเงิน สุขสมปอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ  เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในช่วงเช้า ได้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  ๙  รูป กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงบ่าย มีกิจกรรมขบวนแห่รถบุปผชาติ ขบวนแห่หลวงพ่อทอเสื่อ (พระพุทธรูปเก่าแก่ของสถาบันฯ)การแสดงดนตรี และกิจกรรมการรดน้ำขอพระผู้อาวุโส ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก