เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

pic1pic2pic3pic4

 

 

             นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และบุคลากรร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เขตสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน  

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research)

 

pic5pic6pic7

pic8pic9pic10

pic11pic12pic13

 

 

                           ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) แก่บุคลากรสาธารณสุขในเขตบริสุขภาพที่ 10 และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการวิจัยทางคลินิก และสารมารถนำการวิจัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากร

 

 

  

 

 

    

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก