เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

j3

 

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับนายพงศ์เกษม  ไข่มุกด์  รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต ในการเป็นประธานในพิธีเปิดงานคอนเสิร์ตปันน้ำใจให้โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เพื่อหารายได้สมทบจัดซื้อเครื่องมือรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy : ECT) ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย และครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โดยมีศิลปิน GMM GRAMMY เช่น โรส  ศรินทิพย์ , พลอยชมพู , อะตอม , นก KPN , จัสติน และครูเจ ในวันที่  14 มิถุนายน 2558  ณ  ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

j1

 

j2

 

                        งานกิจกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล จัดโครงการค่ายเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมบูรณาการประสาทความรู้สึก รุ่นที่ 1 (29-30 มิ.ย.58) รุ่นที่ 2 (2-3 ก.ค.58) ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูลกิจกรรมในวันแรกเริ่มต้นด้วยการบรรยาย เรื่อง Sensory Processing กับการพัฒนาศักยภาพ โดย อาจารย์ดาวฤทัย เพิ่มพูนปัญญา และ การบรรยายเรือง Yo-Senses ลดพฤติกรรมและเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กทีมีความต้องการพิเศษ โดย อาจารย์ณิชาภัทร ศรีนฤวรรณ กิจกรรมในวันที่สอง จัดให้มีการเล่านิทานประกอบท่าทาง หรือ “นิทานโยคะ” หลังจากนั้นให้เด็กๆและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมฝึกกล้ามเนื้อและระบบต่างๆของร่างกาย ในฐาน 3 ฐาน ได้แก่ ตะลุยด่านหรรษา , การกลิ้ง และ การแข่งวิบาก ปิดท้ายด้วยกิจกรรมทำดอกไม้ร่วมกับผู้ปกครอง

DMH 8465

 

DMH 8370

 

 

DMH 8308

 

DMH 8287

 

                       พิธีแสดงความยินดีแก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards "คุณภาพการบริการภาครัฐไทย สู่ใจประชาชน" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรต...ิให้กับหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ และภาครัฐไทยในการได้รับรางวัล UNPSA ขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่งสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขา Improving the delivery of services จากผลงาน "Child First-Work Together (CF-WT) จากองค์การสหประชาชาติ โดยประธานในพิธี นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

 

 

DMH 8465

 

DMH 8370

 

 

DMH 8308

 

DMH 8287

 

                       พิธีแสดงความยินดีแก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards "คุณภาพการบริการภาครัฐไทย สู่ใจประชาชน" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรต...ิให้กับหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ และภาครัฐไทยในการได้รับรางวัล UNPSA ขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่งสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขา Improving the delivery of services จากผลงาน "Child First-Work Together (CF-WT) จากองค์การสหประชาชาติ โดยประธานในพิธี นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก