เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

14351438

 

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล จัดโครงการนิทานเพื่อการบำบัด ปีที่ 7 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก  ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล โดยมีครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 42 ครอบครัว

      ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ครูน้ำ ปิยะวัฒน์ เข็มทอง จาก H2O Music School นักจิตวิทยา โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์  เพื่อเสริมสร้างสมาธิและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ากิจกรรมให้กับน้องๆ หลังจากนั้นฟังนิทานแสนสนุก เรื่อง หนูเก่งจัง โดย แม่ผึ้ง (คุณรุ้งดาว ยกศิริ) จากกลุ่มนิทานสร้างได้  หลังจากนั้นรับฟังการเล่านิทานในกิจกรรม "นิทาน..สานรัก.." ฟังนิทานด้วยสไตล์การเล่าที่สร้างสรรค์แบบฉบับคุณพ่อ 4 ท่าน 4 สไตล์  และเล่านิทานเป็นกลุ่มร่วมกัน ปิดท้ายด้วยกิจกรรมซานตาคลอสสอยดาวมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2559

        “เพราะบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย มีความต้องการพิเศษที่แตกต่างกัน ครอบครัว หรือ ผู้ดูแล จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการดูแลบุคคลมีความบกพร่องทางสติปัญญา การใช้สื่อหนังสือนิทานเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่บุคคลเหล่านี้ สำหรับโครงการนิทานเพื่อการบำบัดได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยใช้หนังสือในโครงการหนังสือนิทานเป็นสื่อหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้หนังสือแก่ผู้ดูแล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอีกด้วย”

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก