เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

18 07 09 20 27 37 430 deco

กรมสุขภาพจิตเตรียมพร้อมผู้ปกครองดูแลใจทีมหมูป่า แบบผู้ประสบภัย เน้น“รับฟัง ปลอบขวัญ ให้กำลังใจ ”

        กรมสุขภาพจิต เตรียมความพร้อมผู้ปกครอง-ญาติของทีมหมูป่า 13 คน  ดูแลด้านจิตใจของเด็กหลังที่แพทย์อนุญาตให้พบหน้า พูดคุยกันได้    โดยเน้นดูแลแบบผู้ประสบภัย ให้ผู้ปกครองรับฟังความรู้สึก อารมณ์ของเด็กให้มากที่สุด และการสัมผัสปลอบขวัญ เช่น การกอด และให้กำลังใจ เพื่อคลายความวิตกกังวล   ส่วนการดำเนินการดูแลจิตใจเด็ก จะเน้นที่การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็น    

           นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ให้สัมภาษณ์ว่า  หลังจากที่ทีมฟุตบอลหมูป่า และโค้ชได้รับการช่วยเหลือออกมาทั้งหมดแล้ว  และได้รับการดูแลสุขภาพกายจนอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้ว จึงจะดำเนินการดูแลสุขภาพจิตต่อ   แผนในขั้นแรกคือการเตรียมพร้อมของพ่อแม่และญาติ ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมลูกหลาน ที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  กรมสุขภาพจิตและทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทในพื้นที่ได้วางแผนร่วมกันโดยจะเน้นที่กระบวนการป้องกันและความเข้าใจต่อสถานการณ์ ให้ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือประคองจิตใจของลูกหลาน3 เรื่องคือ การรับฟัง ปลอบขวัญ และให้กำลังใจ   โดยให้ผู้ปกครองรับฟังความกังวลของเด็กๆอย่างตั้งใจ และไม่แสดงความคิดเห็นด้านลบ  เนื่องจากเด็กเป็นผู้ประสบภัย  เด็กไม่ได้สูญเสีย  ต้องให้การดูแลแบบผู้ประสบภัย เพื่อรับรู้ความคิดของเด็ก ให้เด็กระบายออกมาให้มากที่สุด     ประการต่อมาคือการสัมผัส ปลอบขวัญ แสดงความรักความห่วงใย เช่นการกอด ลูบศีรษะ เป็นต้น และการให้กำลังใจแก่แด็ก  เพื่อคลี่คลายความกังวลต่างๆ  ซึ่งขณะนี้ได้ฝึกซ้อมความเข้าใจทุกครอบครัวไว้แล้ว  และทุกคนสามารถทำได้อย่างดี  

          ทางด้านนายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า  หลังจากที่เด็กติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลาหลายวัน  ขณะอยู่ที่โรงพยาบาล การดูแลฟื้นฟูด้านร่างกายเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก เมื่อสภาพร่างกายดีขึ้นแล้วจะดำเนินการประเมินสภาพจิตใจโดยทีมจิตเวชของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หลังจากนั้นจะมุ่งเน้นที่การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจรวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็น  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการโดยทีมของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของกรมสุขภาพจิต 

 

**********************       9 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก