เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

18 08 09 15 50 21 911 deco

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จัดศูนย์เตรียมความพร้อมผู้ป่วยจิตเวชก่อนกลับบ้าน ลดป่วย ลดนอนรพ.ซ้ำถึงร้อยละ 97     

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ปรับระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชยุคใหม่ สถานที่สิ่งแวดล้อมผ่อนคลายเป็นมิตรทุกจุด   ผู้ป่วยได้พบแพทย์ตรวจรักษาภายใน  35 นาที จัดระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ รักษาความเป็นคนให้ผู้ป่วยทุกโรค และจัดศูนย์เตรียมความพร้อมผู้ป่วย ญาติครอบครัว และชุมชนก่อนกลับบ้าน พบว่าได้ผลดี  ลดป่วย ลดนอนรพ.ซ้ำได้สูงถึงร้อยละ 97 เตรียมขยายผลใช้แพทย์ทางไกลดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ โรงพยาบาลชุมชน รักษาใกล้บ้านด้วย      

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เมื่อบ่ายวันนี้ ( 9  สิงหาคม 2561) ว่า ครั้งนี้ถือว่าเป็นการตรวจเยี่ยมครั้งที่ 4 ในรอบ 2 ปี  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชทุกโรคตามมาตรฐาน สนองนโยบายบริการที่เป็นมิตร บรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน ดูแลให้เกียรติผู้ป่วยและญาติเหมือนคนในครอบครัวด้วยความใส่ใจ ลดความทุกข์ทรมาน  สร้างความสุขผู้ป่วยและญาติ ภาพลักษณ์ของรพ.พระศรีฯขณะนี้พัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้ามากทั้งด้านสถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นไข้  ให้บริการด้วยมาตรฐาน รวดเร็ว  ผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกที่มีเฉลี่ยวันละ 350 คน ผู้ป่วยได้พบแพทย์ตรวจภายใน 35 นาที ความพึงพอใจผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 94   

 ส่วนแผนกผู้ป่วยใน ซึ่งมีผู้ป่วยอาการรุนแรง  ยุ่งยากซับซ้อน นอนพักรักษาเฉลี่ยวันละ 290 คน  มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัวที่มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากรและเครื่องมือ  ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อคืนผู้ป่วยจิตเวชทุกคน ทุกโรค หลังผ่านการบำบัดผ่านพ้นภาวะวิกฤติแล้ว ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ รักษาความเป็นคนให้ผู้ป่วยไว้ ทำให้ผู้ป่วยมีความหวังในชีวิต มองโลกในแง่ดี  เกิดความภาคภูมิใจ  มีความมั่นใจ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นบุคคลอันตราย ไม่น่ากลัว  แสดงถึงความเชี่ยวชาญที่เป็นเฉพาะทางของโรงพยาบาลจิตเวช ที่ให้การดูแลรักษาผู้ที่ป่วยทางใจที่มีอาการรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนที่แตกต่างจากโรงพยาบาลฝ่ายกาย   ที่รพ.พระศรีมหาโพธิ์ขณะนี้ได้พัฒนาระบบการฟื้นฟูนี้ได้ดีมาก  ที่สำคัญได้จัดศูนย์เตรียมความพร้อมทั้งผู้ป่วย ญาติครอบครัว และชุมชนด้วย เพิ่มคุณภาพการดูแลในชุมชนหลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว  พบว่าได้ผลดีมาก  อัตราการกลับมานอนรักษาตัวซ้ำในโรงพยาบาลหลังกลับไปอยู่บ้านแล้วภายใน 28 วัน ลดลงจากร้อยละ 5 ในปี 2558 เหลือเพียงร้อยละ 3 ในปี2560  ผู้ป่วยร้อยละ97 ใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี   เชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จะมีความเป็นเลิศทั้งด้านการรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นสถาบันวิชาการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยทางใจในพื้นที่เขตสูขภาพที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ                      

 ทางด้านนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลพระศรีฯได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้  โดยจัดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทางไกลหรือเทเลเมดิซีน ( Tele Medicine)    2 รูปแบบ โดยจิตแพทย์เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลฯ คือตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องมีคดีอยู่ในเรือนจำ  3 แห่ง คือที่เรือนจำกัณทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ   เรือนจำยโสธร และเรือนจำอุบลราชธานี และจัดส่งยารักษาไปให้  สามารถลดความเสี่ยงให้ทีมแพทย์และความเสี่ยงระหว่างพาผู้ป่วยออกไปรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีฯได้อย่างดี  และทำร่วมกับโรงพยาบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งไม่มีจิตแพทย์ แต่มีพยาบาลจิตเวชบริการ  ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามดูและรักษาใกล้บ้านต่อเนื่อง  ลดภาระการเดินทาง  ในปี 2561 นี้ ให้การรักษา 364 คน  ขณะนี้ได้ขยายรูปแบบนี้ไปที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมด้วย และในปี2562 จะขยายผลในโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ  โดยใช้ยารักษาที่เป้นมาตรฐานเดียวกัน 35 รายการ   

สำหรับการพัฒนาด้านวิชาการ สร้างความเชี่ยวชาญการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า  ในปี2561 นี้              มีโครงการวิจัย 2 เรื่องคือ การวิจัยประสิทธิผลรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ป่วยโรคซึมเศร้าร่วม แบบผสมผสานระหว่างวิชาชีพ  และโครงการวิจัยประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือกระตุ้นสมองผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งคาดว่าจะได้ทราบผลในปลายปีนี้   

******************************   9  สิงหาคม 2561

           

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก