เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1542767817029

ลอยกระทงปีนี้   กรมสุขภาพจิต เชิญชวนลอยความเครียด ความไม่เข้าใจ  ความขุ่นข้องหมองใจ เสริมสร้างสายใยความรักความผูกพันในครอบครัว โดยใช้กระทงร่วมกัน เป็นกระทงครอบครัว “1 ครอบครัว 1 กระทง” 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต  กล่าวว่า  เนื่องด้วยประเพณีลอยกระทง  ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี  เป็นประเพณีที่ประชาชนให้ความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดขึ้นในทุกจังหวัดจำนวนมาก โดยปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้มีข้อมูลการสำรวจของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 60 ตั้งใจชวนครอบครัว พ่อแม่/ปู่ย่า/ตายาย/ญาติพี่น้องไปลอยกระทง  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีลอยกระทง กับสถาบันครอบครัว   กรมสุขภาพจิต จึงขอเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงด้วยความสุข  ให้วันลอยกระทงเป็นช่วงเวลาที่แต่ละครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพด้วยกัน วันลอยกระทงปีนี้คุณพ่อคุณแม่อาจชักชวนลูกๆ หรือลูกๆชักชวนพ่อแม่ไปลอยกระทง  โดยใช้กระทงเดียวกัน เป็นกระทงครอบครัว “1 ครอบครัว 1 กระทง”ที่มีนัยของการลอยความเครียด ความไม่เข้าใจ  ความขุ่นข้องหมองใจกันที่เกิดขึ้นในครอบครัว ให้ลอยออกไปกับกระแสน้ำ  และ เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมาย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  มีความรักความผูกพัน เป็นครอบครัวที่พร้อมจะให้และแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน  เป็นกิจกรรมทางบวก แทนการเล่นประทัด หรือดอกไม้ไฟซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง   นอกจากนี้แล้วกระทงครอบครัวยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณขยะโดยรวมอีกด้วย 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติม ว่า สังคมยุคปัจจุบันนั้นมีความเร่งรีบและการแข่งขันสูง สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีเวลาให้กันน้อยลง จึงเป็นการดีหากเราทุกคนใช้วันเทศกาลต่างๆเป็นวันของครอบครัว เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวไทยให้แข็งแรง  และสมาชิกทุกคนในทุกครอบครัวมีความสุขตลอดปี   

                                                                                                                 21  พฤศจิกายน 2561

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก