เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

55555


            จากกรณีข่าว อดีตดาราสาวตัวประกอบ ต่าย-มนัสนันท์ ปานดี ที่มีปัญหาทางจิตเวช และกลายเป็นคนเร่ร่อน ปลูกเพิงพักอาศัยแบบชั่วคราวในพื้นที่โล่ง ภายในซอยชุมชนวัดเขาแตงอ่อน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นั้น
            วันนี้ (6 มีนาคม 2562) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีนี้ว่า ทางกรมสุขภาพจิต ได้ส่งทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพนี้ ลงพื้นที่ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย สสอ.ศรีราชา, รพ.แหลมฉบัง, ผู้แทนอำเภอศรีราชา, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว, เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, ผู้แทนนายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา, กำนัน และประธานชุมชนเขาแตงอ่อน และชุมชนวังหิน, กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย อ.ศรีราชา โดยเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพได้มีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพและการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งขณะนี้ ได้นำส่งต่ายเข้ารับการรักษาพยาบาลทางด้านร่างกายและจิตใจ ในสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

***************************** 6 มีนาคม 25

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก