เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1555210922287

กรมสุขภาพจิต สนับสนุนคนไทยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้น ทำทุกวันให้เป็นวันครอบครัว  เน้นการใส่ใจและการให้เวลาที่มีคุณภาพแก่กันและกัน ทำกิจกรรมที่มีความสุข และสร้างความทรงจำที่น่าจดจำไปด้วยกัน จากกิจกรรมง่ายๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

วันนี้ (14 เมษายน 2562) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และเป็นวันครอบครัว กรมสุขภาพจิตเล็งเห็นว่า เป็นโอกาสที่ดีในการที่ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวทุกคน ได้ใช้เวลาร่วมกัน ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบร่วมกัน รับฟังความสุขและความทุกข์ซึ่งกันและกัน และได้พูดคุยปัญหาที่มีในครอบครัวอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ทั้งนี้ อยากเห็นภาพครอบครัวของคนไทยทุกคน ให้ความสำคัญในเรื่องครอบครัวมากขึ้น เนื่องจากหากทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้สมาชิกทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกำลังกายและกำลังใจที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา 

การจะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขนั้น ไม่จำเป็นต้องรอวันหยุดเทศกาลเพียงอย่างเดียว เราทุกคนสามารถ           ทำให้ทุกๆ วัน เป็นวันครอบครัวได้ โดยเริ่มจากสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ การให้เวลาที่มีคุณภาพแก่กันและกัน เวลาที่มีคุณภาพนั้น หมายถึง เวลาที่สมาชิกทุกคนเชื่อมโยงเข้าหากัน ทำกิจกรรมที่มีความสุขร่วมกัน และสร้างความทรงจำที่น่าจดจำด้วยกัน อาจเป็นเพียงกิจกรรมง่ายๆ ที่อยู่รอบตัว โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองมากมายในการทำกิจกรรมนั้นๆ เช่น ออกกำลังกายร่วมกัน ทำอาหารร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งเวลาคุณภาพเช่นนี้ บางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นเอง สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันสร้างขึ้นมา

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเราได้ช่วงเวลาคุณภาพแล้ว เราควรมอบความรักให้แก่กันอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจแสดงออกเป็นคำพูดหรือภาษากายที่สื่อถึงความรักกันทุกวัน ให้ความใส่ใจและให้เกียรติสมาชิกแต่ละคนอย่าง          เท่าเทียม เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว ใส่ใจรับฟังทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ด้วยความตั้งใจและไม่ด่วนตัดสินไปก่อน มุ่งเน้นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว ให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญของครอบครัวเสมอ เพียงเท่านี้เราก็สามารถทำวันทุกวันให้เป็นวันครอบครัวได้แล้ว

“ความเป็นครอบครัวนั้น ไม่ได้หมายถึงการมีสายเลือดร่วมกันเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการมีสายใยที่เชื่อมโยงหัวใจของสมาชิกแต่ละคนให้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย” อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว

                      **********************************************                      14 เมษายน 2562

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก