เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

MH servicePNG 01               เมื่อคุณมีความเครียด ทุกข์ใจ ไม่สบายใจ มีปัญหาเกินจะรับมือไหว รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไป หงุดหงิดง่าย เบื่อ ไม่อยากทำอะไร เศร้า อยากฆ่าตัวตาย อาการเหล่านี้คุณอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไร ควรไปพบจิตแพทย์ เพื่อขอคำปรึกษา และประเมินอาการที่กำลังเป็นอยู่ ถ้าจิตแพทย์วินิจฉัยแล้วพบว่า “ป่วย” ก็ควรรีบรักษา เพราะรักษาเร็ว โอกาสหายก็เร็วขึ้น
               หลายคนมักจะถามว่า “จะไปพบจิตแพทย์ได้ที่ไหนบ้าง?” คำตอบคือ สามารถไปพบจิตแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ตามสิทธิการรักษาพยาบาลของคุณ
               ขอแนะนำโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์ แบ่งตามภาคต่างๆ มีดังนี้
ภาคเหนือ
- โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (เอกชน)
- โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)
- โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ (เอกชน) จ.เชียงราย
- โรงพยาบาลน่าน
- โรงพยาบาลแพร่
- โรงพยาบาลลำปาง
- โรงพยาบาลลำพูน
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.แม่ฮ่องสอน
- โรงพยาบาลสุโขทัย
- โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
- สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่
- โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
- โรงพยาบาลนครสวรรค์
- โรงพยาบาลกำแพงเพชร
- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
- โรงพยาบาลพิจิตร
- โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ภาคตะวันตก
- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
- โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก
- โรงพยาบาลราชบุรี
- โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
- โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
- โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- โรงพยาบาลนภาลัย (เดิมชื่อรพ.บางคนที) จ.สมุทรสงคราม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา
- โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา
- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
- โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
- โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
- โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
- โรงพยาบาลชัยภูมิ
- โรงพยาบาลเทพรัตน์ จ.นครราชสีมา
- โรงพยาบาลบุรีรัมย์
- โรงพยาบาลปากช่อง จ.นครราชสีมา
- โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- โรงพยาบาลมหาสารคาม
- โรงพยาบาลยโสธร
- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
- โรงพยาบาลศรีสะเกษ
- โรงพยาบาลสกลนคร
- โรงพยาบาลสุรินทร์

ภาคกลาง
- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
- โรงพยาบาลนครนายก
- โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
- โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
- โรงพยาบาลสระบุรี
- โรงพยาบาลสิงห์บุรี
- โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี
- โรงพยาบาลอ่างทอง
- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก)


ภาคตะวันออก
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.ระยอง
- โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี
- โรงพยาบาลชลบุรี
- โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
- โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- โรงพยาบาลระยอง
- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลสมิติเวช จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ จ.ชลบุรี


ภาคใต้
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จ.สงขลา
- โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
- โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา
- โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.สงขลา
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี
- โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
- โรงพยาบาลปัตตานี
- โรงพยาบาลพัทลุง
- โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลยะลา
- โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี จ.สงขลา
- โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
- โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
- โรงพยาบาลสงขลา
- โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


กรุงเทพและปริมณฑล*
(* ปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, และสมุทรสาคร)
โรงพยาบาลของรัฐ
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
- คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
- โรงพยาบาลกลาง
- โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (รับเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งของรพ.)
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- โรงพยาบาลตากสิน
- โรงพยาบาลตำรวจ
- โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
- โรงพยาบาลนครปฐม
- โรงพยาบาลสมุทรสาคร
- โรงพยาบาลพร้อมมิตร (รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร)
- โรงพยาบาลปทุมธานี
- โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
- โรงพยาบาลมเหสักข์
- โรงพยาบาลราชวิถี
- โรงพยาบาลรามาธิบดี
- โรงพยาบาลเลิดสิน
- โรงพยาบาลศิริราช
- โรงพยาบาลศรีธัญญา
- โรงพยาบาลสงฆ์
- โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รพ.ชลประทาน จ.นนทบุรี)
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม
- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
- สถาบันธัญญารักษ์
- สถาบันประสาทวิทยา
- สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

โรงพยาบาลเอกชน
- โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
- โรงพยาบาลกรุงเทพ
- โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
- โรงพยาบาลเกษมราษฎ์ บางแค
- โรงพยาบาลคามิลเลียน
- โรงพยาบาลเจ้าพระยา
- โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
- โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
- โรงพยาบาลเทพธารินทร์
- โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- โรงพยาบาลธนบุรี
- โรงพยาบาลนครธน
- โรงพยาบาลนนทเวช
- โรงพยาบาลนวมินทร์ 1
- โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
- โรงพยาบาลบางนา 1
- โรงพยาบาลบางนา 2
- โรงพยาบาลบางโพ
- โรงพยาบาลบางมด
- โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
- โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
- โรงพยาบาลบีแคร์
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (เดิมชื่อ รพ.นวมินทร์ 2)
- โรงพยาบาลปิยะมินทร์ สมุทรปราการ
- โรงพยาบาลปิยะเวท
- โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
- โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
- โรงพยาบาลเปาโล สะพานควาย
- โรงพยาบาลพญาไท 1
- โรงพยาบาลพญาไท 2
- โรงพยาบาลพญาไท 3
- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
- โรงพยาบาลพระราม 9
- โรงพยาบาลพระราม 2
- โรงพยาบาลเพชรเวช
- โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
- โรงพยาบาลภัทรธนบุรี
- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
- โรงพยาบาลมนารมย์
- โรงพยาบาลเมโย
- โรงพยาบาลรามคำแหง
- โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
- โรงพยาบาลลาดพร้าว
- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- โรงพยาบาลวิภาราม จ.นนทบุรี
- โรงพยาบาลวิภาวดี
- โรงพยาบาลเวชธานี
- โรงพยาบาลศิครินทร์
- โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
- โรงพยาบาลศรีวิชัย1
- โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
- โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
- โรงพยาบาลสายไหม
- โรงพยาบาลสินแพทย์
- โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (เดิมชื่อ รพ.กรุงธน2)
- โรงพยาบาลหัวเฉียว
- โรงพยาบาล World Medical Center

 

เรียบเรียงโดย นายสันติ แซ่ลี้ นักสังคมสงเคราะห์ กองสุขภาพจิตสังคม
ที่มา : เพจสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiPsychiatricAssociation/

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก