เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

info graphic

info2 การชวยเหลอเบองตนผมอาการโรคจต Custom

 

เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการ #โรคจิต 
คุณสามารถช่วยเขาได้

เริ่มจาก...
> ประเมินความเสี่ยง
> รับฟังอย่างตั้งใจ
> ให้การช่วยเหลือเท่าที่ทำได้
> โทรขอความช่วยเหลือ

เพราะเขา คือคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการรักษา 
เขาจะได้หาย และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

#การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต #วันสุขภาพจิตโลก

#สุขภาพจิตดี...#เริ่มต้นที่ตัวเรา

#มีปัญหาสุขภาพจิต โทร #สายด่วนสุขภาพจิต1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยความปรารถนาดีจาก #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก