เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

info graphic

02-พระราชดำรส

[#พระราชดำรัส]

"ถ้าหาวิธีที่จะสอนคนอื่นในเรื่องสุขภาพจิตก็ออกจะลำบาก
เพราะว่าสุขภาพจิตมันอยู่ที่จิตของตัว 
ฉะนั้นที่จะมีข้อสังเกตในโอกาสนี้ก็คือ
ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งสุขภาพจิตของท่านเองให้ดี 
แล้วก็จะสำเร็จประโยชน์ทุกอย่าง"

#พระราชดำรัส
#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสที่คณะจิตแพทย์ นักวิชาการสุขภาพจิต อาจารย์
จากมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2520

#สุขภาพจิตดี...#เริ่มต้นที่ตัวเรา

#มีปัญหาสุขภาพจิต โทร #สายด่วนสุขภาพจิต1323
ด้วยความปรารถนาดีจาก #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก