เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

info graphic

03-พระราชดำรส

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

 

#พระราชดำรัส
#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสที่คณะจิตแพทย์ นักวิชาการสุขภาพจิต อาจารย์
จากมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2520

 

#สุขภาพจิตดี...#เริ่มต้นที่ตัวเรา
#มีปัญหาสุขภาพจิต โทร #สายด่วนสุขภาพจิต1323
ด้วยความปรารถนาดีจาก #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก