เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

info graphic

04-พระราชดำรส

การทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นก็คือ

ช่วยกันขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ด้วยการปฏิบัติตนให้ดีตามหน้าที่ของตน

คือตั้งใจที่จะเป็นคนดี

 

#พระราชดำรัส
#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2511

#สุขภาพจิตดี...#เริ่มต้นที่ตัวเรา
#มีปัญหาสุขภาพจิต โทร #สายด่วนสุขภาพจิต1323
ด้วยความปรารถนาดีจาก #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก