เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

info graphic

×

คำเตือน

Failed deleting colorize0b1bf27c4fc329763091878bf05055a6ffffff80548722.png
Failed deleting af5d792fd842b600bcdf31a22006bbbe.css
Failed deleting 55657edfc91f59dff8e3f7f207f274d2.css
Failed deleting 22715122b2a5af38271aeff2d638ad30.js

05-พระราชดำรสre

"สุขภาพจิตที่ดีก็หมายถึงว่า
จะต้องอบรมตนเองให้มีสุขภาพจิตที่ดี 
ไม่ใช่ว่าจะไปสอนคนอื่น 
ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วอาจจะสอนคนอื่นได้ 
ชักชวนให้คนอื่นมีสุขภาพจิตดี 
จนกระทั่งงานที่ทำมีความสำเร็จที่ดีได้ "

#พระราชดำรัส
#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสที่คณะจิตแพทย์ นักวิชาการสุขภาพจิต อาจารย์
จากมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2520

#สุขภาพจิตดี...#เริ่มต้นที่ตัวเรา

#มีปัญหาสุขภาพจิต โทร #สายด่วนสุขภาพจิต1323
ด้วยความปรารถนาดีจาก #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก