เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

info graphic

07-พระราชดำรสRE

"วิถีชีวิตมนุษย์นั้น จะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ 
จะต้อง มีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ 
ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น 
ข้อสำคัญอยู่ที่ทุกๆ คนจะต้องเตรียมกาย เตรียมใจ 
และเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา"

#พระราชดำรัส
#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช 2528
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2527

#สุขภาพจิตดี...#เริ่มต้นที่ตัวเรา

#มีปัญหาสุขภาพจิต โทร #สายด่วนสุขภาพจิต1323
ด้วยความปรารถนาดีจาก #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก