เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

info graphic

5วธจดการกบความโกรธRGB-01 Large

หลายครั้ง ที่คนเรามักจะ "#โกรธ" โดยไม่รู้ตัว จะโชคดี ถ้าเราโกรธแล้วไม่ไปทำร้ายใคร แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นแบบนั้นเสมอไป

บ่อยครั้ง ที่เรามัก "โกรธ" แล้ว#ทำร้ายตนเอง#ทำร้ายคนอื่น #ทำอะไรลงไปโดยไม่รู้ตัว#ทำอะไรลงไปด้วยความโมโห ซึ่งไม่เป็นผลดีแน่ๆกรมสุขภาพจิต ขอแนะนำ "5 วิธี จัดการความโกรธ" เริ่มจาก... > ตั้งสติ > รู้ตัวเองว่า "โกรธ" > หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ > นับเลข > หาทางระบายออก#สุขภาพจิตดี...#เริ่มต้นที่ตัวเรา#มีปัญหาสุขภาพจิตโทร#สายด่วนสุขภาพจิต1323

ด้วยความปรารถนาดีจาก#กรมสุขภาพจิต#กระทรวงสาธารณสุข

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก