เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

info graphic

3วธดขาว-01 Small

 

ดูข่าวแล้วก็ #เครียด ไม่ดูก็ไม่รู้เรื่อง

จะทำอย่างไรดี?

#กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำ 
"3 วิธี ดูข่าวแล้วไม่เครียด" 
ที่ใครๆ ก็ทำได้ เพียง...
1. ไม่ดูข่าวและรับข้อมูลข่าวสารด้านเดียว
2. ไม่ดูข่าวต่อเนื่องนานเกิน 2 ชั่วโมงขึ้นไป
3. ทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ
เพียงเท่านี้ ทุกคนก็จะไม่เครียด

#สุขภาพจิตดี #เริ่มต้นที่ตัวเรา
มี #ปัญหาสุขภาพจิต โทร #สายด่วนสุขภาพจิต1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก