เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

info graphic

3สดขาว-01 Small

[Infographic]

คนใกล้ตัว #ดูข่าวมากแล้วเครียด รีบช่วย ด้วย #3ส
>#สอดส่องมองหา
>#ใส่ใจรับฟัง 
>#ส่งต่อเชื่อมโยง

ถ้า #เครียดรุนแรง มีความคิด #อยากฆ่าตัวตาย ให้รีบส่งต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน

#สุขภาพจิตดี #เริ่มต้นที่ตัวเรา
มี #ปัญหาสุขภาพจิต โทร #สายด่วนสุขภาพจิต1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก