เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

หน้ารวมสื่อ

Media type
1:01
อาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่นประจำปี 2558 สาขาสุขภาพจิตชุมชน ตอนที่ 2

อาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่นประจำปี 2558 สา...

แสดงรายละเอียด
by เปรม ปิยะพงษ์ 5 years ago
in สื่อโทรทัศน์และมัลติมีเดีย
อาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่นประจำปี 2558 สาขาสุขภาพจิตชุมชน ตอนที่ 2 มีปัญหาสุขภาพจ...
0
4,661 views
Media type
1:01
อาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่นประจำปี 2558 สาขาสุขภาพจิตชุมชน ตอนที่ 1

อาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่นประจำปี 2558 สา...

แสดงรายละเอียด
by เปรม ปิยะพงษ์ 5 years ago
in สื่อโทรทัศน์และมัลติมีเดีย
อาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่นประจำปี 2558 สาขาสุขภาพจิตชุมชน มีปัญหาสุขภาพจิตปรึกษาส...
0
1,138 views
Media type
1:01
การควบคุมตนเอง (การใช้ Social netwok,สังคมก้าวหน้า)

การควบคุมตนเอง (การใช้ Social netwok,สัง...

แสดงรายละเอียด
by เปรม ปิยะพงษ์ 5 years ago
in สื่อโทรทัศน์และมัลติมีเดีย
การควบคุมตนเอง (การใช้ Social netwok,สังคมก้าวหน้า) หากมีปัญหาสุขภาพจิตปรึกษาสาย...
0
1,135 views
Media type
1:01
การสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิต

การสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติก...

แสดงรายละเอียด
by เปรม ปิยะพงษ์ 5 years ago
in สื่อโทรทัศน์และมัลติมีเดีย
การสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิต หากมีปัญหาสุขภาพจิตปรึกษาสา...
0
743 views
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก